Úvod Zákazníci Nejčastější dotazy Dotazy ke službám PVK

Dotazy ke službám PVK

Jak mám postupovat při napouštění bazénu?

Bazén lze napouštět vodou z autocisterny, což je rychlejší způsob, nebo vodovodní přípojkou. Pokud se rozhodnete naplnit bazén z vodovodní sítě, doporučujeme bazén napouštět pomalu a mimo špičku.

Napouštěním bazénu z vodovodní sítě může dojít k uvolnění sedimentů, a to z důvodu vysoké rychlosti proudění vody v potrubí. Ve vodovodní síti pak může dojít k nárazovým změnám hydraulických poměrů, a tím i k zakalení vody či poklesu tlaku v síti. Pokles tlaku ve vodovodním řadu se může projevit i u jiných odběratelů. Tento mimořádný odběr vody, i když je evidován přes vodoměr, nelze považovat za běžný odběr a proto je nutno chovat se dle výše uvedených doporučení.

Co mám dělat, když potřebuji přerušit dodávku vody (před zimou, dlouhodobým pobytem mimo domov apod.)?

Uzavřete přívod vody před vodoměrem na vodoměrné sestavě.

Pokud to není možné, volejte naše kontaktní centrum 840 111 112 nebo 601 274 274  s žádostí o uzavření přívodu pitné vody. Pro rychlejší komunikaci si připravte číslo odběru, číslo smlouvy nebo číslo zákaznického účtu s přesnou adresou objektu, který chcete odpojit od dodávky. Odpojení pouze na základě uvedení adresy není možné. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněná.