Úvod Zákazníci Asistenční služba při havárii vody

Asistenční služba při havárii vody

Asistenční služba pro nouzové situace spojená s únikem vody za vodoměrem je určena pro smluvní zákazníky PVK. Pro každého zákazníka PVK s platnou odběratelskou smlouvou na dodávku pitné vody bude k dispozici asistenční služba 24 hodin denně, 365 dnů v roce. 

K zákazníkovi v případě nouzové situace přijede asistenční služba a provede odborné práce v rozsahu dvou hodin. Tyto služby zahrnují rovněž refundaci úniku vody. Jde o částečnou náhradu nákladů na vodné způsobené únikem vody v důsledku prokazatelně nastalé nouzové situace.

Součástí služby není uzavírání a otvírání vodovodních přípojek ani vyhledávání úniků na vnitřním rozvodu.

Nezbytnou podmínkou je kontaktovat asistenční službu na tel. čísle 212 812 212.

Přečtěte si více