Úvod O společnosti Etika a bezpečnost

Etika, bezpečnost a protikorupční kodex

Společnost Pražské vodovody a kanalizace se v oblasti etiky, compliance a bezpečnosti práce řídí následujícími dokumenty skupiny Veolia Česká republika. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Společnost PVK věnuje stále větší pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců. Z tohoto důvodu přijala, stejně jako ostatní společnosti skupiny Veolia Kodex bezpečnosti práce, který všem zaměstnancům zprostředkovává základní pravidla BOZP obsažená v zákoníku práce a normách ISO.

Kodex BOZP

Etický kodex

Kodex popisuje morální a etické standardy skupiny jako jsou profesionalita, loajalita, vztah k životnímu prostředí nebo jednání směřující k vytváření dobrého jména firmy.

Etický kodex

Protikorupční etický kodex

Kodex popisuje zásady a postupy, jejichž cílem je naplňovat snahu skupiny o bezvýhradné vyloučení
veškerých forem korupce a nekalého či podobného jednání a dodržování předpisů a nejlepších postupů této oblasti. PVK jako první firma ze skupiny v České republice prošla úspěšně certifikačním auditem protikorupčního managementu AbMS ISO 37001. Certifikát společnost získala od Bureau Veritas na základě dvoustupňového auditu. Auditoři ocenili několikaleté úsilí boje proti korupci, pravidelná a efektivní školení zaměstnanců a nastavení compliance systémů s cílem předcházet a odhalovat nežádoucí situace. 

Protikorupční etický kodex

PVK také dodržuje zásady zpracování osobních údajů.