Úvod Služby Vodovod

Vodovod

Pražské vodovody a kanalizace zajišťují komplexní servis vodohospodářských služeb. Délka vodovodní sítě na území hlavního města je více než 4 400 km, včetně vodovodních přípojek. Vedle hlavní činnosti nabízíme řadu souvisejících služeb pro občany, bytová družstva či průmyslové podniky:

Diagnostika vodovodní sítě

Disponujeme moderní měřící technikou a provádíme kompletní revize vodovodních rozvodů za účelem vyhledání úniků vody.

 • kontrola a revize vodovodních rozvodů (snímače šumů, orientační tlakové zkoušky)
 • přesná lokalizace úniků vody včetně plastových potrubí (metody elektroakustická, korelační a H2 – pomocí formovacího plynu)
 • monitoring vodovodní sítě (krátkodobý i dlouhodobý)
 • trasování vodovodů (lokátory tras vodičů)
 • vyhledávání skrytých armatur a šachet (detektory feromagnetických předmětů)
 • prohlídka rozvodů kamerovým systémem (od DN 30 mm)

Tyto služby jsou hrazeny zákazníkem dle platného ceníku a nelze na ně uplatnit asistenční službu 2 hod. zdarma.

Oddělení diagnostiky vodovodní sítě

Tel.: 221 969 518
E-mail: Zbnq4~il4dnh.~8gchqjGKfn65pJ

Manipulace na vodovodní síti

 • uzavírání a otevírání vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství
  (provedené na základě objednávky zákazníka)

Tato služba je hrazena zákazníkem dle platného ceníku a nelze na ni uplatnit asistenční službu 2 hod. zdarma.

Objednávky na zákaznické lince PVK - tel. 601 274 274 nebo 840 111 112 

Čištění vodárenských systémů

 • provádění dezinfekce a proplachů vodovodního potrubí, které neprovozuje PVK
 • čištění vodojemů, které neprovozuje PVK

Objednávky na zákaznické lince PVK - tel. 601 274 274 nebo 840 111 112 

Měření na vodovodní síti

 • analýza průtoků vody
 • měření průtoku kapalin příložným ultrazvukovým průtokoměrem
 • proměřování tlakových poměrů v domovních rozvodech
 • monitoring provozních tlaků
 • měření tlaků při zatěžování vodovodní sítě (zjištění zbytkové kapacity, napojení rozvojových ploch)
 • měrné kampaně pro získání podkladních dat pro hydraulické modely vodovodní sítě
 • kontrola funkce redukčních ventilů
 • měření hladiny ultrazvukovým hladinoměrem
 • revize požárních hydrantů dle ČSN 73 08 73

Oddělení diagnostiky a měření

Tel.: 221 969 546, 606 744 749
E-mail: mereni@pvk.cz

Pronájem hydrantů

 • pronájem hydrantových nástavců s vodoměrem

Oddělení pro korporátní klientelu

Tel. 724 059 477, 267 194 302 (442, 301)
E-mail: 3rqBR.jqVX~z.929g

Technická dokumentace

Zákres sítí – vodovod

 • poskytnutí zákreu inženýrských sítí provozovaných PVK
 • poskytnutí kopie z dokumentace stávajících vodovodních přípojek

VYJADŘOVACÍ PORTÁL

Dohledání a vytyčení vodovodních sítí v terénu

 • dohledání a vytyčení vodovodních sítí provozovaných PVK v terénu

Oddělení technické dokumentace

Tel.: 221 501 134 
E-mail: geodeti.vodovod@pvk.cz

Převzetí geodetického zaměření

 • převzetí geodetického zaměření skutečného provedení stavby vodovodu

VYJADŘOVACÍ PORTÁL

Ceníky ke stažení

05_Stanovení ceny za pronájem hydrantových nástavců, hydrantového nástavce pro mlžení - "brčko" a měřící sestavy pro proplach
Otevřít
10_Manipulace na vodovodní síti - zavření a otevření vodovodní přípojky (vodovodního řadu)
Otevřít
Dodatek č. 1 k ceníku 05_Stanovení ceny za pronájem hydrantových nástavců, hydrantového nástavce pro mlžení - "brčko" a měřící sestavy pro proplach
Otevřít

 

26_Stanovení cen za poskytování kopií z grafického pasportu, za poskytování digitálních dat GIS a ocenění geodetických prací na vodovodní a stokové síti
Otevřít
47_Ceny za provádění technologických činností
Otevřít

 

Legenda značek ke stažení

PVK legenda zjednodušená
Otevřít
PVK legenda vodovod
Otevřít
PVK legenda export do DGN
Otevřít