Úvod O společnosti Certifikace

Certifikace

PVK mají zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem pro:

  • systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016
  • systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018
  • systém řízení ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2016
  • systém řízení hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019
  • systém protikorupčního managementu dle ISO 37001:2016

Společnost je držitelem certifikátu pro integrovaný systém managementu od společnosti CQS - sdružení pro certifikaci systémů jakosti již od roku 2006. Certifikát systému protikorupčního managementu AbMS dle ISO 37001 získala od společnosti Bureau Veritas v roce 2020.

Certifikace dle požadavků ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, ČSN EN ISO 50001 a ČSN ISO 37001 se vztahuje na prováděné činnosti a poskytované služby  na provozovaném vodohospodářském majetku na území Prahy a části Středočeského kraje:

- získávání, úprava a distribuce pitné vody
- odvádění a čištění odpadních vod, likvidaci odpadů
- údržba a opravy infrastruktury
- inženýrské činnosti a zákaznické služby

Diamantový certifikát CQSISO 14001_2016ISO 37001_2020ISO 45001_2018ISO 50001_2019ISO 9001_2016

Politika společnosti PVK

Akreditace odběrů a analýz pitné a odpadní vody

Oddělení laboratorní kontroly Praha, Káraný a Želivka a oddělení vzorkování pitné vody a také oddělení laboratorní kontroly odpadních vod a oddělení vzorkování odpadní vody jsou v rámci akreditace útvaru kontroly kvality vody (ÚKKV) držiteli osvědčení o akreditaci vydaného Českým institutem pro akreditaci (ČIA) podle EN ISO/IEC 17025:2018.

Osvědčení o akreditaci ÚKKV (zkušební laboratoř č. 1247) je platné do 11. 3. 2027.

Osvědčení o akreditaci 
Otevřít
Příloha k osvědčení o akreditaci
Otevřít
Seznam akreditovaných zkoušek
Otevřít