Úvod O společnosti Certifikace

Certifikace

Pražské vodovody a kanalizace mají zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem pro:

  • systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016
  • systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018
  • systém řízení ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2016
  • systém řízení hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019
  • systém protikorupčního managementu dle ISO 37001:2016

Společnost je držitelem certifikátu pro integrovaný systém managementu od společnosti CQS - sdružení pro certifikaci systémů jakosti již od roku 2006. Certifikát systému protikorupčního managementu AbMS dle ISO 37001 získala od společnosti Bureau Veritas v roce 2020.

Certifikace dle požadavků ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, ČSN EN ISO 50001 a ČSN ISO 37001 se vztahuje na prováděné činnosti a poskytované služby  na provozovaném vodohospodářském majetku na území Prahy a části Středočeského kraje:

- získávání, úprava a distribuce pitné vody
- odvádění a čištění odpadních vod, likvidaci odpadů
- údržba a opravy infrastruktury
- inženýrské činnosti a zákaznické služby

 

ISO 9001_2016 (3-12-2024)ISO 14001_2016 (3-12-2024)ISO 45001_2018 (3-12-2024)     ISO 50001_2019 (3-12-2024)   2020 Certifikat_ČSN ISO 37001 protikorupční  Diamantový certifikát CQS (3-12-2024) (1)pvk_politika_2020 web

 

Osvědčení o akreditaci laboratoří

Osvědčení o akreditaci 2022

Osvědčení o akreditaci 2022 - příloha

Seznam akreditovaných zkoušek ÚKKV

Akreditace odběrů a analýz pitné a odpadní vody

Oddělení laboratorní kontroly Praha, Káraný a Želivka a oddělení vzorkování pitné vody a také oddělení laboratorní kontroly odpadních vod a oddělení vzorkování odpadní vody jsou v rámci akreditace útvaru kontroly kvality vody (ÚKKV) držiteli osvědčení o akreditaci vydaného Českým institutem pro akreditaci (ČIA) podle EN ISO/IEC 17025:2018.

Osvědčení o akreditaci ÚKKV (zkušební laboratoř č. 1247)  je platné do 11. 3. 2027.

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody