Úvod O společnosti Certifikace

Certifikace

PVK má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem pro:

  • systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016
  • systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008
  • systém řízení ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2016
  • systém řízení hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2012

Společnost získala v listopadu 2017 DIAMANTOVÝ CERTIFIKÁT pro integrovaný systém managementu od společnosti CQS - sdružení pro certifikaci systémů jakosti.

Certifikace dle požadavků ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 a ČSN EN ISO 50001 se vztahuje na prováděné činnosti a poskytované služby  na provozovaném vodohospodářském majetku na území Prahy a části Středočeského kraje:

- získávání, úprava a distribuce pitné vody
- odvádění a čištění odpadních vod, likvidaci odpadů
- údržba a opravy infrastruktury
- inženýrské činnosti a zákaznické služby.

 2015 politika jakosti.pdf

 

2018 certifikát 90012018 certifikát 140012018 certifikát 180012018 certifikát 500012018 certifikát diamantový

 

Osvědčení o akreditaci laboratoří

Osvědčení o akreditaci_10_2019

 

Příloha osvědčení o akreditaci

OA_příloha_10_2019

2018_06_Seznam akreditovaných zkoušek ÚKKV

 

Akreditace odběrů a analýz pitné a odpadní vody

Oddělení laboratorní kontroly Praha, Káraný a Želivka a oddělení inspekce distribuční sítě a také oddělení laboratorní kontroly odpadních vod a oddělení kvalitativní kontroly odpadních vod jsou v rámci akreditace útvaru kontroly kvality vody (ÚKKV) držiteli osvědčení o akreditaci vydaného Českým institutem pro akreditaci (ČIA) podle EN ISO/IEC 17025:2005.

Osvědčení o akreditaci ÚKKV (zkušební laboratoř č. 1247)  je platné do 15. 3. 2022..

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.