Úvod O společnosti Certifikace

Certifikace

Pražské vodovody a kanalizace mají zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem pro:

  • systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016
  • systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018
  • systém řízení ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2016
  • systém řízení hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019
  • systém protikorupčního managementu dle ISO 37001:2016

Společnost získala v listopadu 2017 DIAMANTOVÝ CERTIFIKÁT pro integrovaný systém managementu od společnosti CQS - sdružení pro certifikaci systémů jakosti.

V roce 2020 PVK implementovaly nový systém protikorupčního managementu.

PVK jako první firma v České republice prošla úspěšně certifikačním auditem protikorupčního managementu AbMS ISO 37001. Certifikát společnost získala od Bureau Veritas na základě dvoustupňového auditu. Auditoři ocenili několikaleté úsilí boje proti korupci, pravidelná a efektivní školení zaměstnanců a nastavení compliance systémů s cílem předcházet a odhalovat nežádoucí situace. 

Certifikace dle požadavků ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, ČSN EN ISO 50001 a ČSN ISO 37001 se vztahuje na prováděné činnosti a poskytované služby  na provozovaném vodohospodářském majetku na území Prahy a části Středočeského kraje:

- získávání, úprava a distribuce pitné vody
- odvádění a čištění odpadních vod, likvidaci odpadů
- údržba a opravy infrastruktury
- inženýrské činnosti a zákaznické služby

 

PVK_politika_2020

2018 certifikát 90012018 certifikát 14001     2021 certifikát BOZP     2021 certifikát energetický management   2020 Certifikat_ČSN ISO 37001 protikorupční  2018 certifikát diamantový   

 

Osvědčení o akreditaci laboratoří

Osvědčení o akreditaci 2021

 

Příloha osvědčení o akreditaci

Osvědčení o akreditaci 2021 - příloha

Seznam akreditovaných zkoušek ÚKKV

 

Akreditace odběrů a analýz pitné a odpadní vody

Oddělení laboratorní kontroly Praha, Káraný a Želivka a oddělení vzorkování pitné vody a také oddělení laboratorní kontroly odpadních vod a oddělení vzorkování odpadní vody jsou v rámci akreditace útvaru kontroly kvality vody (ÚKKV) držiteli osvědčení o akreditaci vydaného Českým institutem pro akreditaci (ČIA) podle EN ISO/IEC 17025:2018.

Osvědčení o akreditaci ÚKKV (zkušební laboratoř č. 1247)  je platné do 15. 3. 2022.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!