Úvod Vše o vodě Z historie vodárenství

Z historie vodárenství

Voda. Jeden ze základních elementů, které potřebujeme k životu. Dnes stačí jen otočit kohoutkem a máme vody, kolik potřebujeme, ale bylo tomu tak i dříve? 

Od prvního vodovodu dodnes

Polovinu 14. století je možné považovat za prvopočátek zásobování pražského obyvatelstva z veřejných vodovodů. Založení veřejného zdroje v roce 1348 bylo motivováno nedostatkem vody v určitých částech Nového Města pražského...číst dál

Historie pražské kanalizace

Rok 1906, kdy byla kanalizační síť s čistírnou spuštěna, znamenal pro čistotu města zásadní přelom. Z plodů práce Williama Heerleina Lindleyho a všech ostatních, kteří se na výstavbě podíleli, se těšíme dodnes...číst dál

Josip Plečnik a Lánský vodovod

V roce 2022 uplynulo dvojité výročí narození a úmrtí světově proslulé osobnosti, pevně spjaté s Prahou.
Před 150 lety se narodil architekt Josip Plečnik a před 65 lety v lednu zemřel. Část své profesní kariéry
strávil v Praze...číst dál

Velká Praha a vodovodní situace

Před sto lety vzniklo nové hlavní město, tzv. Velká Praha. Nejednalo se ale o město nově založené, nýbrž o sjednocení několika desítek do té doby samostatných předměstí a měst. Zároveň se nejednalo o akt,
který by proběhl zčista jasna, ale stálo za ním několik desetiletí neúspěšných jednání...číst dál

50 let úpravny vody Želivka

Na letošní květen připadá 50. výročí slavnostního zahájení provozu Úpravny vody Želivka. V současnosti pokrývá Želivka téměř tři čtvrtiny pražské spotřeby vody a ve středoevropském kontextu nemá tento závod co do maximálního výkonu obdoby. Cesta k realizaci takto rozsáhlého projektu...číst dál

70 a 25 let Muzea pražského vodárenství

Na letošní rok připadá dvojité výročí Muzea pražského vodárenství – 70 let od jeho založení a 25 let od jeho přesunutí a znovuotevření v Podolské vodárně. Muzeum bylo v době svého vzniku, a také v dnešní
době stále zůstává, unikátem na poli odborně zaměřených muzeí...číst dál

Vinohradská vodárna v Podolí upadla do zapomnění

Několik starých výkresů a černobílých fotografií. To je vše, co zbylo po nenápadné budově, která vstoupila před 140 lety do dějin jako Vinohradská vodárna v Podolí. Pokud bychom dnes uspořádali pouliční anketu na téma „Vinohradská vodárna“ ...číst dál

Zajímavá historie Bohnické vodárny

NV roce 2022 uplynulo 115 let od spuštění a zároveň 50 let od uzavření Bohnické úpravny vody, jedné z mnoha lokálních pražských vodáren, které tvořily složitý pražský vodárenský systém. Úpravna vody určená pro  Královský Český ústav pro choromyslné (dnešní Psychiatrickou nemocnici Bohnice) ...číst dál