Úvod Média Press kit

Press kit

Základní údaje o PVK

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) jsou největší společností v oboru vodovodů a kanalizací v České republice. Akciová společnost PVK vznikla 1. dubna 1998 a je právním nástupcem státních podniků Pražské vodárny s.p. a Pražská kanalizace a vodní toky s.p. PVK jsou provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v hlavním městě Praze a Radonicích. Vyrábějí a distribuují pitnou vodu do všech pražských domácností a podniků a zajišťují i odvádění a čištění odpadních vod.Do vodovodní sítě dodávají pitnou vodu z úpravny vody Káraný, kterou provozují. Z úpravny vody Želivka a úpravny vody Sojovice pitnou vodu nakupují a zajišťují její distribuci po Praze.  Pitnou vodou zásobují 1,32 mil. obyvatel hl.m. Prahy a dalších 208 tisíc ve Středočeském kraji. Na konci roku 2019 společnost zaměstnávala 1 123 zaměstnanců a obrat za rok 2019 dosáhl výše  7,783 mld. korun.

Společnost PVK má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení a to; systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008, systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009, systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 a systém energetického managementu dle normy ČSN EN ISO 50001. Systémy managementu a ochrany zdraví při práci a systém managementu kvality jsou certifikovány již od roku 2006. Certifikát na systém environmentálního managementu získali PVK v roce 2009 a na hospodaření s energií v roce 2016. Každoročně je pravidelným kontrolním auditem potvrzeno nejen udržování, ale i zlepšování implementovaných systémů managementu.
Vzhledem k tomu, že PVK zavedla integrovaný systém managementu a získala celkem čtyři certifikáty, obdržela také od společnosti CQS jako uznání Diamantový certifikát. 

Akcionářská struktura:

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.: 51 % akcií –  od  20. září 2018

Pražská vodohospodářská společnost a.s.: 49 %

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,  vlastní 30 % akcií Institutu environmentálních služeb, a.s.

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!