Úvod Média Press kit

Press kit

Základní údaje o PVK

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK), člen skupiny Veolia, jsou největší společností v oboru vodovodů a kanalizací v České republice. Akciová společnost PVK vznikla 1. dubna 1998 a je právním nástupcem státních podniků Pražské vodárny s.p. a Pražská kanalizace a vodní toky s.p. PVK jsou provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v hlavním městě Praze. Vyrábějí a distribuují pitnou vodu do všech pražských domácností a podniků a zajišťují i odvádění a čištění odpadních vod. Pitnou vodou zásobují 1,28 mil. obyvatel hl.m. Prahy a dalších 190 tisíc ve Středočeském kraji. Na konci roku 2015 společnost zaměstnávala 961 pracovníků a obrat za rok 2015 dosáhl výše  6,24 mld. korun.

Společnost PVK má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení a to; systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008, systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 a systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005. Systémy managementu a ochrany zdraví při práci a systém managementu kvality jsou certifikovány již od roku 2006. Certifikát na systém environmentálního managementu získali PVK v roce 2009. Každoročně je pravidelným kontrolním auditem potvrzeno nejen udržování, ale i zlepšování implementovaných systémů managementu.
Vzhledem k tomu, že PVK zavedla integrovaný systém managementu a získala tři certifikáty (QMS, EMS, BOZP), obdržela také od společnosti CQS jako uznání Zlatý certifikát. PVK jako první vodárenská společnost získala certifikační audit na hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001.

Stoprocentním akcionářem PVK je společnost Veolia Central & Eastern Europe S.A. V České republice je skupina Veolia největší vodohospodářskou společností, která zásobuje pitnou vodou 3,7 mil. obyvatel. Obrat skupiny Veolia Česká republika dosáhl za rok 2015 609,z mil. EUR. Skupina zaměstnávala 4 999 zaměstnanců. Do skupiny Veolia patří tyto společnosti: PVK, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace,a.s., Královehradecká provozní, a.s., Středočeské vodárny, a.s., 1.SčV, a.s., Moravská vodárenská, a.s., VOSS, s.r.o., RAVOS, s.r.o., VODOSPOL, s.r.o.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

 

Volná pracovní místa