Úvod Média Press kit

Press kit

Základní údaje o PVK

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) jsou největší společností v oboru vodovodů a kanalizací v České republice. Akciová společnost PVK vznikla 1. dubna 1998 a je právním nástupcem státních podniků Pražské vodárny s.p. a Pražská kanalizace a vodní toky s.p. PVK jsou provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v hlavním městě Praze a Radonicích. Vyrábějí a distribuují pitnou vodu do všech pražských domácností a podniků a zajišťují i odvádění a čištění odpadních vod.Do vodovodní sítě dodávají pitnou vodu z úpravny vody Káraný, kterou provozují. Z úpravny vody Želivka a úpravny vody Sojovice pitnou vodu nakupují a zajišťují její distribuci po Praze.  Pitnou vodou zásobují 1,29 mil. obyvatel hl.m. Prahy a dalších 205 tisíc ve Středočeském kraji. Na konci roku 2018 společnost zaměstnávala 1 065 zaměstnanců a obrat za rok 2018 dosáhl výše  7,545 mld. korun.

Společnost PVK má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení a to; systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008, systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009, systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 a systém energetického managementu dle normy ČSN EN ISO 50001. Systémy managementu a ochrany zdraví při práci a systém managementu kvality jsou certifikovány již od roku 2006. Certifikát na systém environmentálního managementu získali PVK v roce 2009 a na hospodaření s energií v roce 2016. Každoročně je pravidelným kontrolním auditem potvrzeno nejen udržování, ale i zlepšování implementovaných systémů managementu.
Vzhledem k tomu, že PVK zavedla integrovaný systém managementu a získala celkem čtyři certifikáty, obdržela také od společnosti CQS jako uznání Diamantový certifikát. 

Akcionářská struktura:

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.: 51 % akcií –  od  20. září 2018

Pražská vodohospodářská společnost a.s.: 49 %

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,  vlastní 30 % akcií Institutu environmentálních služeb, a.s.

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.