Úvod Služby Ostatní služby

Ostatní služby

Kromě služeb přímo souvisejících s provozováním vodohospodářské infrastruktury nabízíme i řadu dalších služeb:

Náhradní zásobování vodou

 • pronájem cisteren (2,1 m3) na pitnou vodu
 • pronájem cisternových přívěsů (3,5 m3) na užitkovou vodu - dovoz cisterny je možné uskutečnit pouze v případě volných kapacit

Česká voda – Czech Water, a.s.

Tel.: 601 394 730 (v pracovních dnech v době od 7 do 14 hod.)
E-mail: dispecink.doprava@cvcw.cz

Dodávky pitné vody v náhradním balení

 • Balená pitná voda v sáčcíchslužba je určena pro případ havárie na vodovodní síti s předpokladem přerušení dodávky pitné vody v trvání delším než 5 hodin na území hl. m. Prahy
 • je určena držitelům platnéhoprůkazu TP, ZTP a nebo ZTP/P
 • sáčky s pitnou vodou jsou dodávány ZDARMA a doplňují portfolio náhradního zásobování pitnou vodou
 • doplňkový způsob dodávky pitné vody v sáčcích v kontejnerech, je poskytován rovněž důležitým institucím, jako jsou např. složky IZS, školy, zdravotnická zařízení, domovy seniorů

Dodávky pitné vody v náhradním balení pro registrované OZP poskytujeme ve vyznačených MČ v Praze:

mapa_balena_unor_20

Jak probíhá distribuce "balené vody"?

V době, kdy bude v místě zájemcem registrované adresy omezena nebo přerušena dodávka pitné vody z důvodu havárie vodovodu, obdrží registrovaný zájemce SMS zprávu. Po jejím potvrzení bude zahájena distribuce sáčků s pitnou vodou. Distribuce je poskytována v době od 9.00 do 21.00 hod., pokud to technické a místní podmínky umožní.

Celý proces výroby je v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví. Potřebné údaje o jakosti pitné vody, včetně data spotřeby, jsou uvedeny na balení.

Pokud máte zájem o dodávku pitné vody v náhradním balení, registrujte se vyplněním a doručením formuláře na jeden z uvedených kontaktů.

 

E-mail pro zaslání formuláře:
info@pvk.cz

Adresa pro doručení poštou:
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 (obálku označte heslem „Balená voda“)

Adresa pro osobní odevzdání:
Zákaznické centrum PVK, Dykova 3, Praha 10

Plnění bazénů a nádrží

Veřejná vodovodní síť není primárně určena pro napouštění bazénů. Kvůli vysoké rychlosti proudění vody v potrubí může dojít k uvolnění sedimentů a tím k zakalení vody. Rovněž hrozí pokles tlaku v síti.
Při napouštění bazénu z vlastní studny hrozí nebezpečí v podobě obsahu nežádoucích látek či těžkých kovů ve vodě.
Ideálním řešením je dovoz vody v cisterně. Tuto službu pro PVK zajišťuje dceřinná společnost Česká voda – Czech Water.

Česká voda – Czech Water, a.s.

Tel.: 601 394 730 (v pracovních dnech v době od 7 do 14 hod.)
E-mail: dispecink.doprava@cvcw.cz

Mlžení

PVK disponují třemi typy mlžících zařízení, které slouží k lokálnímu snižování teploty exponovaných míst v Praze (tzv. tepelných ostrovů) na principu evaporace vodních kapek. Hlavním principem těchto chladicích systémů je umělá produkce velmi malých kapek vody, které se stihnou vypařit (evaporovat) ještě předtím, než dopadnou na povrch. Tyto kapky absorbují část sluneční energie, dochází k přeměně vody na páru, a tím dochází k ochlazování vzduchu.

 • vysokotlaký systém rozprašování vodní mlhy (tzv. misting) pro městské prostředí a průmyslové objekty
  mlžení2   mlžení3
 • mlžící systém typu Brčko instalovaný na podzemní hydrant na vodovodní síti
  ml1
 • mobilní mlžící zařízení s nafukovací bránou
  20190827_124250

V současné době Pražské vodovody a kanalizace nabízejí pražským městským částem pronájem mlžících systémů typu Brčko, které jsou za splnění specifických podmínek instalovány na podzemní hydrant na vodovodní síti. V roce 2022 jsme v letních měsících úspěšně instalovali 25 mlžicích systémů v 8 městských částech.

Obchodní útvar

E-mail: poptavka@pvk.cz
Tel:  267 194 227

Deratizace

 • Deratizace - likvidace hlodavců, zejména potkana. Pro úspěšnou likvidaci je třeba provádět zákroky opakovaně.
 • Dezinfekce - likvidace zdrojů nákazy
 • Dezinsekce - hubení hmyzu (švábi, rusi, blechy, vši, mravenci)

Oddělení deratizace

Tel.: 220 414 377
E-mail: Z.Ek-7p7Y.m%C%lcT-M 

Doprava

 • doprava sklápěcími vozy 12 t, jeřábnické práce do 20 t
 • dopravní činnost, zdvihání a přemísťování břemen hydraulickou rukou včetně odvozu valníkovým vozem
 • zajištění vývozu odpadní vody z jímek a žump fekálními vozy 7 m3

Česká voda – Czech Water, a.s.

Tel.: 601 394 730 (v pracovních dnech v době od 7 do 14 hod.)
E-mail: dispecink.doprava@cvcw.cz

Výkup tekutých odpadů

 • Sběr, výkup a využívání tekutých odpadů v souladu s platnou legislativou
 • PVK je oprávněna k tomuto nakládání s odpady na základě rozhodnutí vydaných Magistrátem hl. m. Prahy, jimiž je udělován souhlas k provozování zařízení ke sběru výkupu a využívání odpadu

Oddělení pro korporátní klientelu

Tel. 724 462 174, 267 194 213 (303, 502)
E-mail: -_CkUi2k8eBE.i4WHiIuO1p

Ceníky ke stažení

16_Sazby za dodávky vody cisternou
Otevřít
22_Stanovení cen za provedení deratizace, dezinsekce a dezinfekce
Otevřít

 

32_Stanovení ceny za převzetí a zpracování odpadu na ČOV
Otevřít
06_Sazby za vývoz fekálií
Otevřít