Úvod Vše o vodě Odpadní voda

Odpadní voda

Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se buď o komunální odpadní vodu vodu, která vzniká každodenní lidskou činností - pochází z domácností, škol, úřadů, od živnostníků apod., či o průmyslovou odpadní vodu, která vzniká v průmyslových podnicích. Odpadní voda je odváděna pomocí systému stok na čistírny odpadních vod. Před vypuštěním do recipientu, kterým je v Praze řeka Vltava, musí být vyčištěna.

 

 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody