Úvod Vše o vodě Odpadní voda

Odpadní voda

Každý z nás spotřebuje denně více než 100 litrů vody. Co se ale stane s použitou odpadní vodou z našich domácností, kanceláří, škol, restaurací nebo i továren? Odpadní vody odvádíme pomocí stokové sítě do čistíren odpadních vod. Zde se voda vyčistí a následně ji vrátíme zpátky do přírody v co nejvyšší kvalitě.    

Kvalita vyčištěné vody

SVL (Stávající vodní linka)

parametr
jednotka
průměrné hodnoty (2023)
limity vypouštění
duben
nárůstově za rok
průtok Q
m3.s-1
1,6
1,4
4,1
BSK5
mg.l-1
5,2 4,7
15
CHSKCr
mg.l-1
27,5
29,0
60
NL
mg.l-1
4,7
4,7
20
N-NH4+
mg.l-1
2,9 2,9
-
Nanorg
mg.l-1
12,5
14,3
-
Ncelk mg.l-1

14,4

16,5

průměr 25

Pcelk
mg.l-1
0,9
1,0
průměr 1

NVL (Nová vodní linka)

parametr
jednotka
průměrné hodnoty (2023)
limity vypouštění
duben
nárůstově za rok
průtok Q
m3.s-1
2,2
2,1
4,1
BSK5
mg.l-1
3,7 3,4
15
CHSKCr
mg.l-1
28,9
31,0
55
NL
mg.l-1
7,4
6,9
20
N-NH4+
mg.l-1
0,4 0,8
-
Nanorg
mg.l-1
7,7
8,2
-
Ncelk mg.l-1

9,4

10,0

průměr 10,0

Pcelk
mg.l-1
0,7
0,8
průměr 0,8

aktualizace: 3. 5. 2023

 

BSK5 – biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech
CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou
NL – nerozpuštěné látky
N-NH4+ – amoniakální dusík
Nanorg - celkový anorganický dusík
Ncelk – dusík celkový
Pcelk – celkový fosfor

Čistírny odpadních vod

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) se v dnešní době dělí na Stávající vodní linku (SVL), Novou vodní linku (NVL) a kalové hospodářství.

Stávající vodní linka (SVL)

Letecký pohled na ÚČOV

SVL je mechanicko-biologická čistírna s chemickým srážením fosforu. Čistírna biologicky odstraňuje uhlíkové znečištění a částečně nitrifikuje amoniakální dusík. Fosfor se z vody odstraňuje srážením železitými solemi.

Technologická čistící linka se skládá z lapáků štěrku, jemných česlí, provzdušňovaného lapáku písku, primárních usazovacích nádrží, aktivačních nádrží s jedmnobublinnými aerátory, dosazovacích nádrží a regenerační nádrže vratného kalu.

SVL byla uvedena do provozu v roce 1965, v současné době se připravuje její rekonstrukce.

 

 

Nová vodní linka (NVL)

Zelená střecha Nové vodní linkyNová vodní linka je největší a nejvýznamnější vodohospodářská stavba na území ČR a pyšní se též oceněním Vodohospodářská stavba roku 2021. Stavba čistírny je kompletně zakryta zelenou střechou včetně parkových úprav a je vybavena odstraňováním zápachu. Aplikované technologie zajišťují vyšší účinnost čištění odpadních vod, zejména při odstraňování dusíku a fosforu.

NVL je mechanicko-biologická čistírna s terciárním dočištěním a UV dezinfekcí. NVL se skládá z jemných česlí, lapáky písku a primární sedimentace je řešena pomocí kombinovaných nádrží Densadeg 4D, aktivačních nádrží s jemnobublinnými aerátory, dosazovacích nádrží, regeneračních nádrží, dosrážení fosforu je řešeno pomocí nádrží Densadeg 2D a posledním stupněm čištění je UV dezinfekce.

Video a více informací z NVL najdete na webu cistavoda.pvk.cz

Pobočné čistírny odpadních vod (PČOV)

ČOV Březiněves 
ČOV Horní počernice - Čertousy   
ČOV Dolní Chabry   
ČOV Holyně   
ČOV Kbely    
ČOV Koloděje    
ČOV Kolovraty 
ČOV Klánovice   
ČOV Královice
ČOV Lipence    
ČOV Lochkov    
ČOV Miškovice    
ČOV Nebušice
ČOV Nedvězí      
ČOV Sobín    
ČOV Svépravice    
ČOV Uhříněves  - Dubeč      
ČOV Újezd nad Lesy
ČOV Újezd u Průhonic   
ČOV Vinoř    
ČOV Zbraslav

Odvádění a čištění odpadních vod

Počet obyvatel napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu: cca 1,3 mil. obyvatel hl. města Prahy
Délka stokové sítě: 3 791 km
Délka kanalizačních přípojek: 1 025 km
Počet kanalizačních přípojek: 126 766 ks
Počet havárií na kanalizaci a přípojkách: 3 544 (z toho 2 728 ucpávek)
Počet čerpacích stanic: 348

Počet čistíren odpadních vod: Ústřední čistírna odpadních vod v Bubenči včetně Nové vodní linky + 21 pobočných čistíren 

Vyčištěné odpadní vody v roce 2022

Čistírna odpadních vod  

 Množství vyčištěné odpadní vody
(v m3)

Podíl na celkovém množství
vyčištěné odpadní vody v PVK (v %)
  

Stávající vodní linka na Ústřední čistírně odpadních vod

42 512 400

37 %

Nová vodní linka na Ústřední čistírně odpadních vod

62 897 516

55 %

Pobočné čistírny odpadních vod

8 663 898

8 %

CELKEM

114 073 814

100 %

Pravidelná deratizace stokové sítě

Každoročně od jara do podzimu probíhá v Praze plošná deratizace stokové sítě, a to na základě smlouvy mezi Magistrátem hl. m. Prahy a společností Pražské vodovody a kanalizace. PVK provádějí deratizaci od dubna do konce října. Celkem bývá ošetřeno přibližně 13 500 kanalizačních vstupů. Plošná deratizace stokové sítě probíhá podle harmonogramu souběžně s deratizací na povrchu, kterou PVK neprovádí. Harmonogram je vždy konzultován a schválen Hygienickou stanicí hl. m. Prahy.

K deratizaci PVK používají Hubex – požerové nástrahy vhodné do vlhkého prostředí. Pravidelnou deratizací v kanalizaci se drží počet potkanů na přiměřené úrovni. Hodně potkanů je také na povrchu okolo popelnic a v neošetřované zeleni, kam obyvatelé vyhazují odpadky. Také zvýšený stavební ruch vyhání potkany z kanalizace na povrch.

Co nepatří do kanalizace