Úvod Vše o vodě Odpadní voda

Odpadní voda

Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se buď o komunální odpadní vodu vodu, která vzniká každodenní lidskou činností - pochází z domácností, škol, úřadů, od živnostníků apod., či o průmyslovou odpadní vodu, která vzniká v průmyslových podnicích. Odpadní voda je odváděna pomocí systému stok na čistírny odpadních vod. Před vypuštěním do recipientu, kterým je v Praze řeka Vltava, musí být vyčištěna.

 

 

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.