Úvod Zákazníci Fakturace a platby

Fakturace a platby

Platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou faktury, která musí být uhrazena v uvedené lhůtě splatnosti.
Fakturovanou částku hradí odběratel nebo jím smluvně určený plátce. Případný proces rozúčtování vodného a stočného jednotlivým uživatelům vody na nemovitosti (nájemníkům apod.) přísluší výhradně odběrateli (vlastníkovi či správci nemovitosti), nikoliv PVK. 

Součástí vystavených faktur jsou i zálohové platby, které řeší rovnoměrnost plateb v odečtovém období, kdy provozovatel zajišťuje nepřetržitě dodávky vody a odvádění odpadních vod, za které mu přísluší i průběžná úhrada vodného a stočného.  

Chci zasílání faktur e-mailem

Informace k fakturám

Faktury obsahují:

 • základní platbu, která je za odebrané a odvedené množství vody
 • zahrnuté zálohy, které odběratel uhradil v průběhu fakturovaného období 
 • výslednou částku k úhradě, případně částku, kterou odběratel obdrží zpět, pokud byly zálohy vyšší než základní platba (přeplatky vracíme automatickým způsobem, jaký byl sjednán ve smlouvě, to znamená na účet uvedený ve smlouvě nebo složenkou na adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě) 
 • splatnost faktur za vodné a stočné, která je 14 dní ode dne odeslání

Informace na faktuře však mohou být i složitější, pokud v průběhu fakturovaného období došlo např. k výměně vodoměru, změně ceny, změně kategorie apod.

VYSVĚTLENÍ JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK NA FAKTUŘE

Faktury a 1. upomínky jsou zasílány obyčejně na adresu pro doručování odběratele (zákazníka, plátce, povinné osoby) uvedenou ve smlouvě nebo v jiné dohodě, případně v rozhodnutí státního orgánu.
2. upomínka je zasílána doporučeně a obsahuje upozornění na možné přerušení dodávky vody.

Jak platit za vodné a stočné

Bankovní účet PVK: 182-4000505031/0100
Variabilní symbol: evidenční číslo daňového dokladu uvedené na Vaší faktuře

Platit doporučujeme těmito způsoby:

 • Bankovní inkaso – je svolení ke strhnutí platby z Vašeho účtu. Vždy si předem určíte limit, frekvenci platby a účet, který si může peníze z vašeho účtu stáhnout.
 • SIPO – je služba poskytovaná Českou poštou. Umožňuje sdružit několik pravidelných inkasních příkazů do jedné platby (např. platba za vodné a stočné, telefon, rozhlas).

Tyto dva způsoby úhrady preferuje většina našich zákazníků, protože se jedná o nejpohodlnější a nejlevnější způsob úhrady faktur. 

Další možné způsoby úhrady faktur: 

 • Platební příkaz k úhradě – je způsob, kdy odběratel dává jednorázovým převodním příkazem k úhradě podnět bance k provedení platby ve prospěch účtu PVK.
 • Přímo vkladem na účet PVK – na každé pobočce Komerční banky.
 • Poštovní poukázka A – platbu realizuje odběratel na kterékoliv poště prostřednictvím platebního dokladu „A“.
 • Platba na terminálech SAZKY – obsluze terminálu jen předložíte QR kód, které jsou uvedeny na faktuře. Upozorňujeme, že od 1.8.2017 se musí zákazník, který platí na terminálech SAZKY částku vyšší než 25 000 Kč, prokázat průkazem totožnosti (dle zákona o praní špinavých peněz). 
 • Platební kartou – na zákaznickém centru PVK, Dykova 3, Praha 10 je možné realizovat bezhotovostní platby bez poplatku prostřednictvím těchto platebních karet: 

  MasterCard, Maestro, Visa, American Express

 • Platba pomocí QR kódu – na každé faktuře PVK je vygenerovaný speciální platební QR kód pro bankovní aplikace na chytrých telefonech. Odběratelé pomocí nainstalované aplikace jejich banky jednoduše načtou informace obsažené v QR kódu, který se nachází na faktuře a platební příkaz v bankovní aplikaci se automaticky vyplní správnými údaji. Platbu pak již stačí pouze potvrdit. Zákazníci se tak vyhnou možným chybám, které vznikají při přepisování údajů do platebního příkazu jejich banky.
  NOVĚ mohou platbu QR kódem využít i zákazníci, kteří nemají chytrý telefon s bankovní aplikací. Takovou možnost nabízí svým klientům Česká spořitelna a odběratelé, kteří mají svůj účet u České spořitelny, mohou zaplatit pomoci QR kódu na všech platbomatech České spořitelny. Postup je jednoduchý, stačí v menu platbomatu zvolit „QR kód" a přiložit fakturu ke čtečce. Platbomat načte veškeré potřebné údaje přímo z kódu a převede je do formátu příkazu k úhradě.

Reklamace faktury

V případě nesrovnalostí na faktuře se na nás neváhejte obrátit:

 • přes ZÁKAZNICKÝ PORTÁL
 • e-mailem na info@pvk.cz, předmět e-mailu nazvěte jako reklamace
 • na korespondenční adresu: PVK, Ke Kablu 971, 102 00, Praha 10, do dopisu přiložte fakturu s krátkým popisem problému 
 • při osobní návštěvě v zákaznickém centru PVK, Dykova 3, Praha 10
 • nebo telefonicky na zákaznické lince PVK: 601 274 274, 840 111 112

Při sdělování reklamací týkajících se chyb ve faktuře uvádějte evidenční číslo odběru, významně to urychlí celý proces vyřízení. 

REKLAMAČNÍ ŘÁD PVK

Zálohy

Zákazník má možnost sjednat si měsíční nebo čtvrtletní zálohy. V případě ročních odečtů je možné sjednat si také pololetní či roční zálohu. Splatnost zálohy je vždy 15. den v prvním měsíci zálohovaného období.

 • pro zálohy jsou nastavené dva základní parametry – výše zálohy je 100 % z vyúčtovací faktury a minimální výše zálohy je 100 Kč
 • předpisy záloh jsou vystavovány vždy při řádné fakturaci a zasílány na formuláři "plán záloh", který obsahuje QR kód pro platbu mobilními telefony, příp. na terminálech Sazky, tento plán záloh je součástí vystavené faktury

Dlužit za vodné a stočné se nevyplácí

Předejděte případnému přerušení dodávky vody. K tomu může dojít na základě ustanovení zákona 274/2001 Sb., § 9, odstavec 6 písm. g) – v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dní. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod z výše uvedeného důvodu je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem.  

Nájemníky bytových domů upozorňujeme, že pokud v nemovitosti, ve které bydlí, je z důvodu neplacení vodného a stočného přerušená dodávka vody, je odpovědnost za obnovení dodávek vody pouze na vlastníkovi nemovitosti (odběrateli), který je smluvním partnerem PVK.

Není-li osazen vodoměr

Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr (např. u nemovitostí kde je využívána voda ze studně jako zdroj vody v objektu a z tohoto zdroje jsou produkovány odpadní vody), stanoví prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., k zákonu č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a to zejména v příloze č. 12 citované prováděcí vyhlášky, která se nazývá Směrná čísla roční spotřeby vody.

Ceníky ke stažení

30_Cena za vyhledání a kopii faktury
Otevřít

 

39_Ceník paušálních nákladů spojených s uplatněním pohledávky
Otevřít