Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Zákaznická sekce

Úpravny vody

Úpravna vody Podolí je důležitým rezervním zdrojem pitné vody pro případ omezení dodávek vody z ostatních úpraven vody.

Úpravny vody

Ústřední čistírna odpadních vod

Ústřední čistírna odpadních vod v Praze čistí přes 92 % všech odpadních vod z hlavního města Prahy.

Ústřední čistírna odpadních vod

Aktuality

Dálkový odečet nabírá na popularitě, meziročně vzrostl o tisíc kusů

Dálkový odečet spotřeby vody si získává u zákazníků plusové body. Na konci loňského roku Pražské vodovody a kanalizace tímto systémem osadily 4 809 vodoměrů.

PVK odhalily více černých odběrů, odběratelům za ně naúčtovaly téměř pět miliónů korun

Pražské vodovody a kanalizace nafakturovaly v loňském roce zákazníkům za nelegální odběry pitné vody a černou produkci odpadních vod 4,8 miliónu korun.

PVK připravily nový program pro ZŠ

PVK připravily vedle prohlídek Muzea pražského vodárenství také nové programy pro školy, a to Koloběh vody ve vodárenství, přednášky ve školách a prohlídku čistírny odpadních vod v Horních Počernicích

Počet havárií v lednu vzrostl, balená voda proto hojně míří do ulic

Pražské vodovody a kanalizace musely v lednu řešit 465 havárií, z toho bylo 361 spojeno s únikem vody.

Několik desítek zákazníků využívá asistenční službu při úniku vody

Pražské vodovody a kanalizace nabízejí asistenční službu při nouzových situacích spojených s únikem vody za vodoměrem.

Počet havárií na vodovodní i stokové síti loni klesl

Pracovníci Pražský vodovodů a kanalizací řešili v uplynulém roce méně havárií na vodovodní i stokové síti.

Více

Havárie

  • Přehled řešených havárií / Oznámení havárie

Více

Plánované výluky

  • Mapa plánovaných výluk

Více

Počet havárií v lednu vzrostl, balená voda proto hojně míří do ulic

Počet havárií v lednu vzrostl, balená voda proto hojně míří do ulic

Pražské vodovody a kanalizace musely v lednu řešit 465 havárií, z toho bylo 361 spojeno s únikem vo…

Několik desítek zákazníků využívá asistenční službu při úniku vody

Několik desítek zákazníků využívá asistenční službu při úniku vody

Pražské vodovody a kanalizace nabízejí asistenční službu při nouzových situacích spojených s únikem…

Cena vody v Praze vzroste minimálně

Cena vody v Praze vzroste minimálně

Pražané zaplatí v roce 2017 za tisíc litrů vody 85,42 korun včetně 15procentní daně z přidané hodno…

Technicko-provozní servis

Technicko-provozní servis

Poskytujeme služby průmyslovým zákazníkům, provozování vodohospodářských areálových sítí, navrhuje…

Aktuální kvalita vody

Aktuální kvalita vody

Kvalita vody v Praze je pravidelně kontrolována .

Zážitková turistika

Prohlídky Muzea pražského vodárenství a úpravny vody Podolí