Úvod Zákazníci Cena

Cena vodného a stočného

Vodné je platba za dodávku pitné vody a za službu spojenou s její výrobou. Stočné je platba za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadní vody. 

2023

  (cena za 1m3 bez DPH) (cena za 1m3 včetně DPH)
VODNÉ 59,47 Kč 65,42 Kč
STOČNÉ 57,05 Kč 62,76 Kč
CELKEM 116,52 Kč 128,18 Kč

 

  (cena za 1m3 bez DPH) (cena za 1m3 včetně DPH)
VODNÉ - voda průmyslová 24,93 Kč 28,67 Kč
STOČNÉ - voda odpadní nečištěná 37,42 Kč 41,16 Kč

 

Jak se tvoří cena vody

Cena vody = oprávněné náklady + přiměřený zisk + DPH

Cena vody je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR. PVK se musí při stanovování výše ceny vodného a stočného tímto Cenovým věstníkem řídit, tzn. že do kalkulace ceny vodného a stočného lze zahrnout pouze oprávněné náklady a přiměřený zisk.

PVK cenu navrhuje, musí projít schválením v Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. 

Struktura ceny PVK 2023

Vývoj cen vodného a stočného v Praze


 
Období
Cena vody za m3 (v Kč, včetně DPH)
Vodné
Stočné
Celkem
Domácnosti
- 31. 12. 1990
0,60
0,20
0,80
1. 1. 1991 - 1. 8. 1992
1,50
1,50
3,00
1. 9. 1992 - 14. 5. 1993
5,00
4,00
9,00
15. 5. 1993 - 31. 1. 1994
7,10
5,40
12,50
1. 2. 1994 - 31. 1. 1995
8,40
6,60
15,00
1. 2. 1995 - 31. 1. 1996
9,20
7,10
16,30
1. 2. 1996 - 31. 12. 1996
10,61
7,96
18,57
1. 1. 1997 - 31. 12. 1997
12,18
9,49
21,67
Ostatní
- 31. 12. 1990
3,70
2,35
6,05
1. 1. 1991 - 30. 6. 1992
4,50
3,50
8,00
1. 7. 1992 - 30. 12. 1992
6,00
4,50
10,50
1. 1. 1993 - 31. 1. 1993
6,30
4,73
11,03
1. 2. 1993 - 14. 5. 1993
8,40
6,00
14,40
15. 5. 1993 - 31. 1. 1994
9,60
6,00
15,60
1. 2. 1994 - 31. 1. 1995
12,20
7,60
19,80
1. 2. 1995 - 31. 1. 1996
13,35
8,23
21,58
1. 2. 1996 - 31. 12. 1996
14,18
9,14
23,32
1. 1. 1997 - 31. 12. 1997
14,18
10,30
24,48
         
Od roku 1998
sjednoceno
1. 1. 1998 - 31. 1. 1999
14,62
11,57
26,19
1. 2. 1999 - 31. 12. 1999
16,81
13,14
29,95
1. 1. 2000 - 31. 12. 2000
18,64
13,99
32,63
1. 1. 2001 - 31. 12. 2001
19,77
15,33
35,10
1. 1. 2002 - 31. 12. 2002
20,65
17,12
37,77
1. 1. 2003 - 31. 12. 2003
20,72
17,85
38,57
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
21,95
19,48
41,43
1. 1. 2005 - 31. 12. 2005
22,79
19,96
42,75
1. 1. 2006 - 31. 12. 2006
23,51
20,85
44,36
1. 1. 2007 - 31. 12. 2007
26,74
22,93
49,67
1. 1. 2008 - 31. 1. 2008
27,76
23,81
51,57
1. 2. 2008 - 12. 1. 2009
28,54
24,47
53,01
13. 1. 2009 - 31. 12. 2009
30,04
25,08
55,12
1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
30,63
25,88
56,51
1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
34,39
26,00
60,39

1. 1. 2012 - 31. 12. 2012

38,05

    28,30

 66,35

1. 1. 2013 - 31. 12. 2013

  43,02

      31,33

74,35

1. 1. 2014 - 31. 12. 2014

43,84

32,0

75,84

1. 1. 2015 - 31. 12. 2015  44,71 32,94 77,65
1. 1. 2016 - 31. 3. 2016 44,14 34,86 79,00
1. 4. 2016 - 31. 12. 2016 46,75 38,43 85,18
1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 46,43 38,99 85,42
  1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 48,30 39,09 87,39
  1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 48,96 40,70 89,66
  1. 1. 2020 - 30. 4. 2020 50,92 43,17 94,09
  1. 5. 2020 - 31. 12. 2020 50,30 43,79 94,09
  1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 54,77 46,82 101,59
  1. 1. 2022 55,88 52,25 108,13
  1. 1. 2023 65,42 62,76 128,18

Voda předaná

Voda předaná je voda pitná dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je přímý odběratel. Cena vody předané patří také do kategorie věcně usměrňovaných cen, to znamená, že obsahuje pouze ekonomicky oprávněné a doložené náklady a přiměřený zisk. Cena je každoročně vyhodnocována.

Cena předané vody od 1. 1. 2023

Odpadní voda převzatá k čištění

Voda převzatá je odpadní voda převzatá z kanalizačních sítí provozovaných jinými společnostmi. Cena vody převzaté patří do kategorie věcně usměrňovaných cen. To znamená, že obsahuje jen ekonomicky oprávněné a doložené náklady a přiměřený zisk. Cena je každoročně vyhodnocována.

Cena odpadní vody převzaté k čištění od 1. 1. 2023

Porovnání plánované kalkulace vodného a stočného

Porovnání plánované kalkulace ceny vodného se skutečností za rok 2021

Porovnání plánované kalkulace ceny stočného se skutečností za rok 2021

Porovnání plánované kalkulace ceny odpadní vody převzaté za rok 2021

 

Voda předaná je od roku 2014 rozčleněna do šesti cenových pásem dle vzdálenosti, kterou musí vyrobená voda urazit od příslušné úpravny vody k předávacímu místu. Při delší vzdálenosti je využíváno více technických zařízení, a to odráží různou cenu jednotlivých cenových pásem.

Porovnání plán. kalkulace ceny vody předané se skutečností, pásmo č. 3

Odběrní místa pásma č. 3 odebírají vodu předanou z vodojemu Jesenice, do ceny se započítává cena vody převzaté od společnosti Želivská provozní a. s. a podíl nákladů na rozvod vody.

Porovnání plán. kalkulace ceny vody předané se skutečností, pásmo č. 4

4. pásmo předané vody zahrnuje náklady úpravny Káraný – majetek hl. m. Prahy bez nákladů na výtlačné řady, jedná se o výrobu vody z břehové infiltrace.

Porovnání plán. kalkulace ceny vody předané se skutečností, pásmo č. 5

U 5. pásma předané vody se jedná o zásobování odběrných míst vody předané z celkové výroby úpravny vody Káraný.

Porovnání plán. kalkulace ceny vody předané se skutečností, pásmo č. 6

Předaná voda pásma č. 6 proteče pražskou vodovodní sítí, zahrnuje náklady všech úpraven a určitého podílu nákladů na rozvod vody v Praze.

Porovnání plán. kalkulace ceny vody předané se skutečností, pásmo č. 7

Předaná voda pásma č. 7 slouží k zásobování vodou města Rudná. Cena se skládá z ceny 6. pásma předané vody a vícenákladů na čerpání vody do vodojemu Kopanina.

Porovnání plán. kalkulace ceny vody předané se skutečností, pásmo č. 8

Pásmo č. 8 zahrnuje odběry předané vody provozovatelů vodovodu na území hl. m. Prahy. Cena je tvořena z nákladů vodného pro přímé odběratele snížená o vybrané náklady Pražských vodovodů a kanalizací.

 

Ceníky ke stažení

Ceník vodné a stočné na území hl. města Prahy
Otevřít
Ceník vodné a stočné na území obce Radonice
Otevřít
Ceník vody předané a odpadní vody převzaté pro vlastníky/provozovatele provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy
Otevřít
Ceník pro odvádění vod oddílnou srážkovou kanalizací na území hl. města Prahy
Otevřít