Úvod Zákazníci Nejčastější dotazy Dotazy k vodoměrům

Dotazy k vodoměrům

Jaký je postup, existuje-li důvodné podezření, že fakturační vodoměr měří špatně?

Potom je odběratel (vlastník či správce domu) oprávněn požádat dle zákona č. 274/2001 Sb. o přezkoušení vodoměru dodavatele (PVK). Přezkoušení je dodavatel povinen zabezpečit nejpozději do 30 dnů tak, že se provede zkouška vodoměru dle platné technické normy. Zjistí-li se při zkoušce vodoměru vyžádané odběratelem, že:

a) vodoměr je vadný, nebo že jeho údaje se odchylují od skutečnosti více, než připouští platná technická norma, uhradí ten, jemuž byla odchylka ku prospěchu, druhé smluvní straně finanční rozdíl, a to od data posledního odečtu, neovlivněného poruchou vodoměru. Náklady na přezkoušení a výměnu vodoměru tu hradí dodavatel vody.

b) údaje vodoměru se neodchylují od skutečné hodnoty více než připouští platná technická norma, hradí náklady na přezkoušení odběratel.

Žádost o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele vody povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě vyúčtovanou úplatu za vodu dodanou dle fakturačního vodoměru. Po skončení řízení dle bodu a) vyrovná dodavatel případný přeplatek jako vydání bezdůvodného obohacení odběrateli vody.

Mám rozdíl mezi fakturačním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů, co s tím?

Prověřte, zda není někde neměřená odbočka před bytovým vodoměrem, a zda jsou všechny podružné vodoměry zaplombované a řádně ocejchované. U nezapolombovaného vodoměru hrozí neoprávněná manipulace.Vzhledem k tomu, že jedná o fakturační měřidlo, byť k interní fakturaci (zákon o metrologii toto nerozlišuje) musí instalaci provádět registrovaný subjekt s oprávněním k této činnosti, jehož registrační značka je uvedena na montážní plombě. 

Co se týká přesnosti měření, je podstatné, v jaké třídě přesnosti je bytový vodoměr zařazen a zda je správně osazen. Instalační poloha významně ovlivňuje citlivost měřidla. Pro zajištění co největší citlivosti vodoměru na malé průtoky je nejvhodnější poloha horizontální. V případě vertikální polohy musí být vždy průtok vody ze shora dolů, pokud není uvedeno jinak. Špatná instalace snižuje citlivost na malé průtoky až dvojnásobně. Obecně lze předpokládat, že rozdíl součtu bytových vodoměrů oproti patnímu měřidlu bude vždy. Platí, že čím je vyšší třída přesnosti bytového vodoměru je zvolena (za splnění podmnky právné instalační polohy), tím je měření přesnější.

Jak se dozvím, kdy bude odečet vodoměru?

Kdy bude odečet vody lze zjistit dotazem přes info@pvk.cz  nebo dotazem na Zákaznickou linku na tel. 840 111 112 nebo 601 274 274.

Co dělat, když vodoměr neměří, přestože je v nemovitosti spotřeba vody?

Požádejte písemně nebo e-mailem na info@pvk.cz o výměnu vodoměru.

Jak postupovat, když zjistím, že vodoměr byl odcizen nebo poničen?

Oznamte ztrátu nebo poškození písemně nebo e-mailem na info@pvk.cz, nezapomeňte provést fotodokumentaci, případně doložte zápis od Policie ČR.

Co mám dělat, když zjistím porušenou plombu na vodoměru?

Proveďte fotodokumentaci porušené plomby a informujte o tom PVK písemně nebo e-mailem na info@pvk.cz.

Potřebuji odplombovat vodoměr, jak to mám řešit?

Požádejte o odplombování písemně nebo e-mailem na info@pvk.cz, případně přes Zákaznickou linku na tel. 840 111 112 nebo 601 274 274. Je třeba uvést důvod odplombování.

Co dělat, když je rezavý a nečitelný vodoměr?

Pokud je vodoměr rezavý a nečitelný požádejte písemně nebo e-mailem na info@pvk.cz o výměnu vodoměru.

Jak postupovat, když byla např. při stavbě zasypána šachta i s vodoměrem?

Pokuste se šachtu vyčistit. Pokud je vodoměr poškozený kontaktujte PVK.

Co dělat, když je ve vodoměru voda?

Vodoměry jsou mokroběžné a suchoběžné. U mokroběžného vodoměru je počítalo trvale zavodněno, jde o normální stav a není co řešit. U suchoběžného vodoměru se voda do počítadla nedostane.

Co dělat, když je v šachtě s vodoměrem voda?

Vodu ze šachty se pokuste odčerpat a zjistěte příčinu uniku vody do šachty (únik vody v šachtě, spodní voda apod.). Sledujte funkčnost vodoměru (zda při odběru vody měří) a v případě podezření na nefunkčnost požádejte o jeho výměnu..