Úvod O společnosti Podporujeme

Podporujeme

PVK jako společensky odpovědná společnost podporuje finančně či materiálně řadu veřejně prospěšných aktivit. V této činnosti úzce spolupracuje s Nadačním fondem Veolia.

MiNiGRANTY

Přádávání MiNiGRANTŮZaměstnanci PVK jsou nadšení dobrovolníci. Každý zaměstnanec skupiny Veolia, tedy i zaměstnanec PVK, se může jednou za rok ucházet o finanční podporu pro projekt, který má veřejně prospěšný charakter a na němž se podílí ve volném čase jako dobrovolník. Tradičně získávají finanční podporu projekty zaměřené na pomoc hendikepovaným dětem i dospělým, sportovní aktivity pro mládež, činnosti v rámci spolků dobrovolných hasičů, včelařství, ekologii či jiné záslužné aktivity. 

nfveolia.cz/programy/minigranty/

Vodní dům na Želivce 

Vodní důmPVK jsou tradičním partnerem Vodního domu, který provozuje Český svaz ochránců přírody Vlašim. Moderní expozice Vodního domu představuje návštěvníkům všechny tváře vody, od života ve vodě přes vodu v oblacích až po výrobu pitné vody. Děti jsou nadšené z vodních hrátek v atriu Vodního domu a o úloze vody v krajině jsou návštěvníci poučeni na informační panelech naučné stezky v okolí.

www.vodni-dum.cz

Asistence o.p.s. – podpora hendikepovaných

předání šeku AsistenciDlouhodobě podporujeme společnost Asistence, která pomáhá lidem s postižením svobodně a samostatně žít. PVK každoročně pořádají sportovní akci pro veřejnost – Káranský vodovodník, při níž se zavazují věnovat za každého sportovce, který ujede, uběhne či ujde vytyčenou trasu, 100 Kč na účet společnosti Asistence. Výsledná částka je zpravidla ještě navýšena.

www.asistence.org

 

Recyklohraní

recyklohrani_obrJiž několik let podporujeme školní Recyklační program Recyklohraní, který podporuje environmentální výchovu v mateřských, základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubení znalostí žáků a studentů v tématech zaměřených na třídění a recyklaci odpadů, šetrné spotřeby vody a klimatické změny. 

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů. Těmto tématům se věnujeme i my v rámci osvětové činnosti, proto s tvůrci projektu Recyklograní snadno nacházíme společnou řeč.

www.recyklohrani.cz