Úvod Zákazníci Průzkumy

Průzkumy

Každý rok provádí naše společnost průzkumy, které se dotýkají různých témat. Jde především o průzkum zaměřený na spokojenost se službami PVK, průzkumy spotřebitelských návyků ve spotřebě vody v domácnostech atd. Výsledky průzkumů společnost využivá k dalšímu zlepšování služeb pro Pražany. Každoroční telefonický průzkum spokojenosti provádí nezávislá agentura IBRS - International Business and Research services, s.r.o.