Úvod Služby Laboratorní služby

Laboratorní služby

Laboratoř PVK zajišťuje rozbory vzorků vody pro interní potřeby a také pro externí zákazníky. Na základě výsledků je poté možné zhodnotit kvalitu vody podle platné legislativy.

Útvar kontroly kvality vody Pražských vodovodů a kanalizací (zkušební laboratoř č. 1247 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.), nabízí akreditované komplexní služby v oblasti vzorkování a analýz vod a kalů:

Osvědčení o akreditaci
Otevřít
Osvědčení o akreditaci - příloha
Otevřít

 

 

Analýzy pitné, podzemní a povrchové vody

  • Odběry a rozbory vzorků pitné, balené, surové, povrchové, podzemní vody a vody ke koupání (bazénové vody) v rozsahu platné legislativy
  • Odběry vzorků pitné, balené, povrchové, surové, podzemní vody a vody ke koupání (bazénové vody)  včetně terénního měření vybraných ukazatelů

Návod na odběr vzorků ze studny

Návod na odběr vzorků z bazénu

Podrobnější informace k rozborům vody a chemickým a mikrobiologickým ukazatelům 

Oddělení laboratorní kontroly

rozbory: tel. 221 501 106 nebo 727 879 543
odběry vzorků: tel. 221 501 110
e-mail: laborator@pvk.cz

Analýzy odpadní vody

  • Rozbory odpadní vody, kalů, sedimentů a bioplynu v rozsahu platné legislativy
  • Odběry vzorků odpadní vody a kalů

Oddělení laboratorní kontroly

rozbory: tel. 220 414 224 nebo 720 043 623
odběry vzorků: tel. 220 414 373
e-mail: laboratorov@pvk.cz

Ceníky ke stažení

03_Ceník laboratorních a technologických prací, souvisejících analýz a činností
Otevřít

Dotazník na spokojenost se službami laboratoří PVK

Rádi bychom vás požádali o vyplnění ankety, jejíž poznatky budou využity ke zlepšování služeb laboratoří:

vyplňte pouze v případě, že zhodnocení výsledků analýz je přílohou Vašeho Protokolu o zkoušce
uveďte


nepovinný údaj
nepovinný údaj
Ochrana proti SPAMu: opište, prosím, kontrolní text. Jestliže text nemůžete přečíst, obnovte obrázek.
CAPTCHA

Pozn.: položky označené * jsou povinné.