Úvod O společnosti Udržitelnost

Udržitelnost

Jsme ekologicky a společensky odpovědná firma, proto do své firemní strategie zahrnujeme takové pracovní postupy a postoje, které přispívají k cirkulární ekonomice a podpoře udržitelného rozvoje. Řídíme se závazným Ekologickým kodexem, který stanovuje základní principy ekologického chování společnosti a našich zaměstnanců. Zahrnuje oblasti jako je třídění odpadů, pitný režim zaměstnanců, tisk dokumentů, cestování, nebo spotřeba vody a elektřiny.

 • Podívejte se na příběh máku, který je právě příkladem udržitelnosti
 • Snažíme se eliminovat produkci jednorázových plastů, proto se PVK zapojily do projektu Dost bylo plastu.
 • Rozšiřujeme biodiverzitu v našich areálech, hlavně na vodojemech a čerpacích stanicích výsadbou stromů a  lučních porostů a také instalací včelích úlů, hmyzích domečků a loggerů  https://www.youtube.com/watch?v=Std4Ejv8r1E
 • Zaváděním vozů na CNG snižujeme uhlíkovou stopu a emise pevných částic
 • Instalací mlžítek pomáháme snižovat teplotu vzduchu v horkých letních dnech a pomáháme tak zmírňovat „teplotní ostrovy“ ve městě
 • Efektivně vyhledáváme skryté úniky pitné vody a tím snižujeme ztráty vody ve vodárenské síti
 • Znovuvyužitím obalových materiálů
 • Znovuvyužitím recyklované odpadní vody (zavlažování, čistění kanálů…) šetříme pitnou vodu
 • Podporujeme energetickou soběstačnost tím, že bioplyn, který vzniká při čištění odpadní vody v Ústřední čistírně odpadních vod využíváme k vyrobě tepla nutného pro technologický proces a k výrobě elektrické energie v kogeneračních jednotkách 
 • Využitím vhodných druhů kalů v kompostárnách podporujeme ekologicky šetrné hospodaření na polích
 • Zapojili jsme se do vzdělávacího projektu společnosti EKO-KOM – Zodpovědná firma, který je zaměřený především na vzdělávání zaměstnanců v oblasti třídění a recyklace odpadů.  V říjnu 2020 jsme získali titul „Zodpovědná firma“

 • Na našich pracovištích provádíme sběr a recyklaci baterií, za což jsme získali osvědčení

  flora  ml5  recyklacni vuz tn 41  udržitelnost

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody