Úvod O společnosti Základní informace

Základní informace

Akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK) vznikla 1. dubna 1998. PVK jsou právním nástupcem státních podniků Pražské vodárny a Pražská kanalizace a vodní toky.

 

Akcionář:

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.: 51 % akcií 

Pražská vodohospodářská společnost a.s.: 49 % –  od  20. září 2018

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,  vlastní 30 % akcií Institutu environmentálních služeb, a.s.

 

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 5297, vedeném u Městského soudu v Praze.

IČ: 25656635

DIČ: CZ25656635

ID:        ec9fspf

Sídlo společnosti

 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

Technická a výrobní data obsahují přehledně veškeré údaje o výrobě pitné vody, její dodávce a distribuci, počtu km sítí, počtu vodoměrů, čerpacích stanicích, vodojemech a další. Dále pak informace o jednotlivých úpravnách vody Káraný, Podolí,a Želivka,  odkud je dodávána voda pro 1,28 mil. obyvatel Prahy a asi 200 tis. obyvatel Středočeského kraje a kraje Vysočina. Úpravnu vody Želivka provozuje od 6. listopadu 2013 společnost Želivská provozní, s.r.o.

 

V části odvádění a čistění odpadních vod najdete počty km stokové sítě,  množství odpadních vod vyčištěných v Ústřední čistírně odpadních vod a pobočných čistírnách odpadních vod a informace o čistírnách odpadních vod.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.