Úvod O společnosti Základní informace

Základní informace

Akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK) vznikla 1. dubna 1998. PVK jsou právním nástupcem státních podniků Pražské vodárny a Pražská kanalizace a vodní toky.

 

Akcionář:

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.: 51 % akcií 

Pražská vodohospodářská společnost a.s.: 49 % –  od  20. září 2018

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,  vlastní 30 % akcií Institutu environmentálních služeb, a.s.

 

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 5297, vedeném u Městského soudu v Praze.

IČ: 25656635

DIČ: CZ25656635

ID:        ec9fspf

Sídlo společnosti

 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

Technická a výrobní data obsahují přehledně veškeré údaje o výrobě pitné vody, její dodávce a distribuci, počtu km sítí, počtu vodoměrů, čerpacích stanicích, vodojemech a další. Dále pak informace o jednotlivých úpravnách vody Káraný, Podolí,a Želivka,  odkud je dodávána voda pro 1,28 mil. obyvatel Prahy a asi 200 tis. obyvatel Středočeského kraje a kraje Vysočina. Úpravnu vody Želivka provozuje od 6. listopadu 2013 společnost Želivská provozní, s.r.o.

 

V části odvádění a čistění odpadních vod najdete počty km stokové sítě,  množství odpadních vod vyčištěných v Ústřední čistírně odpadních vod a pobočných čistírnách odpadních vod a informace o čistírnách odpadních vod.

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody