Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Uzavření odběratelské smlouvy

Uzavření odběratelské smlouvy

V souvislosí s pandemií COVID - 19, a z důvodu uzavření zákaznického centra, upozorňujeme zákazníky, že v současné době je třeba řešit žádost o uzavření nebo změnu smlouvy výhradně e-mailem nebo korespondenčně.

 

Smlouva na dodávku vody z veřejného vodovodu a na odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je základním dokumentem upravujícím vztah mezi zákazníkem a naší společností.

Na základě platné legislativy se výše uvedená smlouva uzavírá s majitelem připojené nemovitosti, nebo s jedním z majitelů připojené nemovitosti, který je k tomuto úkonu zmocněn, pokud se jedná o společný majetkoprávní vztah k nemovitosti.

Pro jednu nemovitost se zřizuje jedna vodovodní přípojka a jedna kanalizační přípojka, a sjednává se jeden smluvní vztah.

K uzavření smlouvy je potřeba příslušnému pracovníkovi naší společnosti, který s Vámi bude věc vyřizovat, předložit doklad totožnosti, doklad o vlastnictví nemovitosti připojené na vodovod nebo kanalizaci, případně plnou moc k uzavření smlouvy od spoluvlastníků nemovitosti. Jako doklad o vlastnictví nemovitosti slouží originál „Výpisu z katastru nemovitostí“ nebo potvrzený „Návrh na vklad do katastru nemovitostí“ včetně kupní smlouvy na nemovitost.

 

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod obsahuje:

  • určení místa stavby nebo pozemku připojených přípojkou na vodovod a kanalizaci
  • adresa pro doručování
  • evidenční číslo odběru
  • způsob zjišťování množství odebírané vody a odváděné odpadní vody
  • výpočet množství odváděné srážkové vody
  • četnost odečtů a konečného vyúčtování
  • výše a četnost placení záloh, pokud jsou sjednány
  • dobu plnění

 

Veškeré formuláře potřebné pro uzavření smlouvy naleznete zde

 

 

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Upozorňujeme, že pokladna je dočasně uzavřena.