Úvod Zákazníci Dodávky pitné vody v náhradním balení

Dodávky pitné vody v náhradním balení

  • Služba je určena pro případ havárie na vodovodní síti s předpokladem přerušení dodávky pitné vody v trvání delším než 5 hodin v době havárie vodovodní sítě na území hl. m. Prahy
  • Je určena držitelům platného průkazu TP, ZTP a nebo ZTP/P
  • Sáčky s pitnou vodou jsou dodávány ZDARMA

Balená pitná voda v sáčcích

Projekt dodávek pitné vody v náhradním balení doplňuje náhradní zásobování voznicemi. 

Doplňkový způsob dodávky pitné vody je poskytován rovněž důležitým institucím, jako jsou např. školy, školky, zdravotnická zařízení, domovy seniorů apod.

Projekt se týká modře označených městských částí v Praze:

mapa_balena_unor_20

 

Máte zájem o dodávku pitné vody v náhradním balení?

Pokud máte o tuto službu zájem, je třeba provést registraci služby SMS INFO pro dodávku balené vody, tedy vyplnit formulář a doručit jej osobně nebo poštou do Pražských vodovodů a kanalizací.

  • Adresa pro doručení poštou: Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 (obálku označte heslem „Balená voda“)
  • Adresa pro osobní odevzdání: Zákaznické centrum PVK, Dykova 3, Praha 10

Jak probíhá distribuce "balené vody"?

V době, kdy bude v místě zájemcem registrované adresy omezena nebo přerušena dodávka pitné vody z důvodu havárie vodovodu, obdrží registrovaný zájemce na telefon SMS zprávu: "Voda PVK: máte-li zájem o donesení pitné vody v náhradním balení, zavolejte na tel. 228 883 606, nejpozději do hodiny od održení této zprávy."

Následně bude zahájena distribuce sáčků s pitnou vodou na zaregistrované adresy. Distribuci pitné vody do místa, které si zájemce zvolí, zajišťují zaměstnanci PVK, a.s., a smuvní partneři, kteří se vždy prokáží průkazem. Ditribuce bude poskytována v době od 9.00 do 21.00 hod., pokud to technické a místní podmínky umožní.

Balicí linka

Balicí linka je instalována v úpravně vody Káraný. Celý proces balení vody do sáčků včetně použité fólie je v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů. Potřebné údaje o jakosti pitné vody, včetně data spotřeby, jsou uvedeny na sáčku. Jakost vody v sáčcích je průběžně kontrolována akreditovanou laboratoří.

Balicí linka

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody