Úvod Vše o vodě Pitná voda Kvalita vody Aktuální kvalita vody

Aktuální kvalita vody

V souboru je uvedena aktuální kvalita pitné vody v pražské distribuční síti. Statistika je zpracována přímo z odběrů u spotřebitelů, není tam zahrnuta kvalita vody ve vodojemech a úpravnách vody.

 

Číslo ukazatele je číslo, pod kterým je tento ukazatel uveden ve vyhlášce č. 252/2004 Sb.

DH - doporučená hodnota

MH - mezná hodnota

NMH - nejvyšší mezná hodnota

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.