Úvod Vše o vodě Pitná voda Kvalita vody Aktuální kvalita vody

Aktuální kvalita vody

V souboru je uvedena aktuální kvalita pitné vody v pražské distribuční síti. 

Pitná voda dodávaná společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., splňuje limity vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanovuje obsah chloru v pitné vodě. PVK jsou v dnešní době v úzkém kontaktu s Hygienickou stanicí hl.m. Prahy, která navýšení dávek chloru nad limity uvedené v této vyhlášce doposud nepožadovala. Z toho důvodu nedošlo k žádným úpravám dávek chloru na výstupu z úpraven vody zásobujících pražskou distribuční síť, stejně tak jako dávkování chloru nebo chlornanu na vybraných čerpacích stanicích a vodojemech.  Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu Státního zdravotního ústavu jasně deklaruje, že stávající bariéry vniku/přenosu COVID 19 jsou dostatečné a není nutné v systémech výroby a zásobování pitnou vodou veřejnými vodovody nic měnit.  Technický report WHO potvrzuje zvýšenou citlivost COVID 19 na dezinfekční prostředky na bázi chloru. 

Číslo ukazatele je číslo, pod kterým je tento ukazatel uveden ve vyhlášce č. 252/2004 Sb.

DH - doporučená hodnota

MH - mezná hodnota

NMH - nejvyšší mezná hodnota

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o posouzení projektové dokumentace použijte nově zprovozněný vyjadřovací portál na www.pvk.cz