Úvod Vše o vodě Pitná voda Kvalita vody

Kvalita vody

Pitná voda z vodovodu pro veřejnou potřebu dodávaná Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s., je v celé Praze nezávadná a její kvalita zcela odpovídá parametrům vyhlášky MZd. ČR č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky 187/2005 Sb. Pitná voda z vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou dodávají Pražské vodovody a kanaliace, a.s., je v celé Praze nezávadná a její kvalita zcela odpovídá parametrům vyhlášky MZd. ČR č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky 187/2005 Sb.

Aktuální kvalita vody

Tato vyhláška je v souladu s předpisy EU a je prováděcí vyhláškou zákona o ochraně veřejného zdraví. Kontrola kvality vody probíhá v akreditovaných laboratořích a je přísně kontrolován celý proces výroby a distribuce pitné vody.
Ročně laboratoře PVK sledují kvalitu vody u tisíců vzorků. Vzorky jsou odebírány z distribuční sítě v Praze a  v úpravnách vody Podolí, Želivka a Káraný. Distribuční síť je kontrolována po trase distribuce i u spotřebitelů. Na základě trvalého sledování kvality pitné vody v pražské distribuční síti můžeme zodpovědně prohlásit, že kvalita dodávané pitné vody zcela vyhovuje evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické. 

 

Kvalita vody

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.

 

Volná pracovní místa