Úvod Vše o vodě Pitná voda Kvalita vody

Kvalita vody

Pitná voda z vodovodu pro veřejnou potřebu dodávaná Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s., je v celé Praze nezávadná a její kvalita zcela odpovídá parametrům vyhlášky MZd. ČR č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky 187/2005 Sb. Pitná voda z vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou dodávají Pražské vodovody a kanaliace, a.s., je v celé Praze nezávadná a její kvalita zcela odpovídá parametrům vyhlášky MZd. ČR č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky 187/2005 Sb.

Aktuální kvalita vody

Tato vyhláška je v souladu s předpisy EU a je prováděcí vyhláškou zákona o ochraně veřejného zdraví. Kontrola kvality vody probíhá v akreditovaných laboratořích a je přísně kontrolován celý proces výroby a distribuce pitné vody.
Ročně laboratoře PVK sledují kvalitu vody u tisíců vzorků. Vzorky jsou odebírány z distribuční sítě v Praze a  v úpravnách vody Podolí, Želivka a Káraný. Distribuční síť je kontrolována po trase distribuce i u spotřebitelů. Na základě trvalého sledování kvality pitné vody v pražské distribuční síti můžeme zodpovědně prohlásit, že kvalita dodávané pitné vody zcela vyhovuje evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické. 

 

Kvalita vody

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

 

Volná pracovní místa