Úvod Služby Nabídkové listy ke stažení

Nabídkové listy ke stažení

Máte zájem o instalaci mlžícího systému typ "brčko"? Venkovní mlžící systém snižuje teplotu okolí a zvyšuje vlhkost.

Potřebujete v létě snížit venkovní teplotu a osvěžit okolí? Mlžící zařízení osvěžuje v horku

Nabídka služeb v oblasti pitné a odpadní vody - kontrola kvality vody

 mlzeni_2019_BRCKOmlzeni_2019_osvezeni laboratore_2019     

Smart Metering - chytré měření vody, plynu, elektřiny a tepla

Máte při vyúčtování zvýšenou spotřebu vody - provedeme diagnostiku vodovodní sítě.

Měření hydraulických veličin - měření průtoku a tlaku

Chcete efektivně provozovat svoji čistírnu odpadních vod?

smart metering 2019 diagnostika samostatně mereni_hydraulika samostatně efektivita_cov_2019

Potřebujete zjistit podrobné údaje o technickém stavu kanalizace? Provádíme průzkum stokové sítě

Měření na stokové síti - úřední měření průtoku vod, kalibrace, měření hydraulických veličin, srážkoměrné a další

Pravidelný servis - čerpání žump a septiků

Servis a čištění tukových lapolů - pravidelná údržba či preventivní propláchnutí potrubí

Deratizace, dezinsekce, dezinfekce - preventivní sezónní opatření

stokova sit_pruzkum samostatně stokova sit_mereni samostatně cerpanizump_septiku samostatně servis_cisteni_lapoly samostatně deratizace_desinfekce_2019  

 

 

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!