Úvod Služby Čerpání žump a septiků

Čerpání žump a septiků

septik

  • Jednorázový i dlouhodobý vývoz fekálií a jiných tekutých odpadů na území hl. m. Prahy
  • odsátí nashromážděných odpadních vod fekálním vozem určeným pro přepravu koncentrovaných odpadních vod na čistírnu odpadních vod
  • odsávání fekálních vod ze sklepů, a jiných prostor
  • Zákazník obdrží potvrzení o ekologické likvidaci odpadu na čistírně odpadních vod, které je povinen předkládat orgánům hygienické kontroly a životního prostředí v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

Kontakt:

Středisko ucpávkové služby, Praha 9, Na Rozhraní 1

tel. 284 013 221, po pracovní době 601 274 274  nebo 840 111 112

e-mail: b-Ck.9o6LTCF1W7r

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!