Úvod Služby Čerpání žump a septiků

Čerpání žump a septiků

septik

  • Jednorázový i dlouhodobý vývoz fekálií a jiných tekutých odpadů na území hl. m. Prahy
  • odsátí nashromážděných odpadních vod fekálním vozem určeným pro přepravu koncentrovaných odpadních vod na čistírnu odpadních vod
  • odsávání fekálních vod ze sklepů, a jiných prostor
  • Zákazník obdrží potvrzení o ekologické likvidaci odpadu na čistírně odpadních vod, které je povinen předkládat orgánům hygienické kontroly a životního prostředí v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

Kontakt:

Středisko ucpávkové služby, Praha 9, Na Rozhraní 1

tel. 284 013 221, po pracovní době 601 274 274  nebo 840 111 112

e-mail: b-Ck.9o6LTCF1W7r

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.