Úvod Vše o vodě Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Pokud jste nenalezli, co jste hledali, pošlete nám váš dotaz prostřednictvím našeho formuláře! Rádi jej zodpovíme.

 

Mohou PVK omezit nebo přerušit dodávku pitné vody nebo odvádění odpadních vod?

30. květen 2008

Provozovatel je podle zákona č. 274/2001 Sb. oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení. Ustanovení týkající se přerušení nebo omezení dodávku vody a odvádění odpadních vod naleznete v § 9 Práva a povinnosti provozovatele, odstavec 5-10.

Na chalupě máme studnu, ale nikdo nikdy nedělal rozbor její zdravotní nezávadnosti.

30. květen 2008

Ani sebehlubší studna nedává jistotu, že voda bude stále nezávadná. Ve skalnatém podloží stačí například jedna puklina, aby se znečištění dostalo stovky metrů daleko. Netěsnící septiky a žumpy, nesprávné skladování hnoje nebo volný pohyb zvířat v okolí studny může velmi pravděpodobně vést ke kontaminaci vody škodlivými bakteriemi a viry.  

Nedávno mi nabízeli speciální filtr na vodu do domácnosti na bázi reverzní osmózy. Má to význam?

30. květen 2008

Nedejte se zlákat na drahý „zázrak“. Pokud máte vodu z veřejného vodovodu, tedy pravidelně pod kontrolou, není důvod pořizovat speciální filtr. Považuji to za vyhozené peníze. Pokud vám kvalitu vody zhoršuje vnitřní vodovod v objektu, zamyslete se spíše nad jeho výměnou místo investování do drahého filtru. A pokud si chcete vylepšit chuť např. z důvodu „pachuti“ po desinfekci, nechte vodu pár minut odstát nebo přidejte plátek citronu.

Moji známí pijí pouze vodu, kterou si nosí z lesní studánky

30. květen 2008

Taková voda může být možná chuťově dobrá, ale mikrobiální znečištění se na chuti vody neprojevuje. Považme, co vše se může na otevřenou hladinu studánky dostat – fekálie ptáků a lesních zvířat, hmyz, který může být i přenašečem různých mikroorganismů, nálety prachu a pylu aj., to vše může vodu znehodnotit i pokud se lidé ke studánce chovají ohleduplně. Pokud není možný jiný zdroj pitné vody, tak ze studánky doporučuji vodu používat jen krátkodobě a po převaření. Tady je převáření vody namístě.

Proč je voda z vodovodu chlorovaná?

30. květen 2008

Prioritně musí být pitná voda zabezpečena tak, aby byla mikrobiologicky nezávadná. Proto se voda na výstupu z vodárny desinfikuje, aby došlo k eliminaci mikrobiologického a biologického znečištění. Někdy může dojít k sekundární kontaminaci i v průběhu distribuce vody, proto se pitná voda dochlorovává ve vodojemech a ve vodovodní síti. Dávka chlóru pro desinfekci pitné vody je velmi nízká, limity pro dávkování chloru v pitné vodě stanovila s vysokou rezervou Světová zdravotnická organizace (maximálně 0,3 mg/l chloru nebo 0,2 mg/l oxidu chloričitého).

Je možné požadovat odpočet stočného při používání části pitné vody na zalévání ?

30. květen 2008

Zde se jedná o případ prokazatelného rozdílu mezi objemem vody odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu a objemem vody odpadní, vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Podle čeho se účtuje vodné a stočné, pokud není nainstalován vodoměr ?

30. květen 2008

V případě, že spotřeba vody není měřena vodoměrem, tak se stanovuje vodné a stočné na základě ročních směrných čísel spotřeby vody, které jsou součástí prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 428 (příloha č. 12) k zákonu č. 274/2001 Sb. Výše platby závisí především na počtu osob a vybavenosti domácnosti.

Jaký je postup, existuje-li důvodné podezření, že fakturační vodoměr měří špatně?

30. květen 2008

Potom je odběratel (vlastník či správce domu) oprávněn požádat dle zákona č.274/2001 Sb. o přezkoušení vodoměru dodavatele (PVK). Přezkoušení je dodavatel povinen zabezpečit nejpozději do 30 dnů tak, že se provede zkouška vodoměru dle platné technické normy. Zjistí-li se při zkoušce vodoměru vyžádané odběratelem, že:

Mohou si PVK libovolně diktovat ceny vody?

30. květen 2008

Mohou si PVK libovolně diktovat ceny vody, když je jediným dodavatelem vodárenských a kanalizačních služeb v Praze? Ne nemůže. Vodné a stočné patří mezi věcně usměrňované ceny, které se řídí Cenovým věstníkem Ministerstva financí ČR. Věcně usměrňovaná cena je cena, do které výrobce může zakalkulovat jen oprávněné (ekonomicky zdůvodnitelné) náklady a přiměřenou míru zisku. Zda podmínky regulace dodržel, kontrolují finanční úřady.

Proč dochází k neustálému růstu vodného a stočného ?

30. květen 2008

Zvyšování ceny vody je nutné vidět ve dvou rovinách. Na jedné straně se jedná o neustálý růst cen nákladových položek - neustále rostou ceny chemikálií, pohonných hmot, včetně nákupu surové vody, úplat za vypouštění odpadních vod a likvidaci odpadů, náklady na investice, opravy a rozvoj infrastruktury.

1|2|3

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!