Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Dotační program dešťovka

Dotační program dešťovka

Podmínky využívání vod z jiných zdrojů ke splachování WC, praní nebo k zálivce

 

Pro vydání souhlasného stanoviska PVK s užíváním vod z jiných zdrojů jako přílohy k žádosti pro čerpání dotačního programu Státního fondu životního prostředí ČR je třeba splnit tyto podmínky:

  • Předložit projektovou dokumentaci k využívání vod z jiných zdrojů
  • Uzavřít dodatek ke smlouvě na odvádění odpadních vod vzniklých z jiných zdrojů vod v souladu s 19, odst. 5, Zák. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ZVK).

Odpadní vody vzniklé z jiných zdrojů budou měřeny podružným fakturačním vodoměrem, umístěným na okruhu užitkových vod.

Na základě schválené projektové dokumentace, montáže podružného vodoměru a uzavřeného dodatku k odvádění odpadních vod z jiných zdrojů bude stavebníkovi vydáno souhlasné stanovisko PVK k užívání technického řešení. Toto stanovisko lze vydat pouze smluvním partnerům PVK, tedy odběratelům s uzavřenou smlouvou o odvádění odpadních vod. Stanovisko PVK slouží jako podklad  pro uzavření dotační smlouvy.

Vypouštění odpadních vod vzniklých z jiných zdrojů vod než je dodávaná pitná voda bez souhlasu provozovatele bude považováno za nepovolené vypouštění odpadních vod podle §9, odst. 6, písm. f), ZVK. Přímé nebo nezabezpečené provozní propojení okruhů užitkových nebo provozních vod s vnitřním vodovodem zásobovaným z vodovodu pro veřejnou potřebu je důvodem k přerušení dodávky pitné vody do připojené stavby do doby, než pomine důvod k přerušení podle §9, odst. 6, písm. b), ZVK.

Bližší informace: technické požadavky a požadavky na předkládanou projektovou dokumentaci naleznete zde:

Požadavky PVK na využívání vod z jiných zdrojů 2020

 

dešťovka
 
 
 

 

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!