Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva

Přípojka a smlouva

Rozhodnete-li se zřídit si vodovodní nebo kanalizační přípojku, je třeba si nejprve ověřit, zda je možné napojení na vodovodní nebo kanalizační řad v dosahu vaší nemovitosti.


Jakmile obdržíte potřebná vyjádření, které vám zajistí technický útvar naší společnosti a od stavebního úřadu obdržíte povolení ke stavbě, můžete začít s realizací.

V této fázi je nutné navštívit  zákaznické centrum a požádat o zřízení přípojky.

 

 

 

Některé práce nutné pro realizaci přípojky je možné provést svépomocí, nebo je zadat odborníkům.

Napojení na veřejný vodovod nebo na veřejnou kanalizaci je zásah do veřejných vodohospodářských sítí, které provozujeme, proto je mohou provádět pouze naši pracovníci. 

 

V případě požadavku na realizaci přípojek, prosím, zašlete níže uvedené podklady na e-mailovou adresu: info@pvk.cz, do předmětu e-mailu uveďte „Realizace přípojek“ nebo se s podklady osobně dostavte v návštěvní dny (pondělí a středa 8:00 - 18:00 hodin) do zákaznického centra PVK, Dykova 2514/3, Praha 10.

  • vyjádření PVK, a.s. k přípojkám
  • územní souhlas či územní rozhodnutí nebo stavební povolení, kde jsou zahrnuty přípojky
  • doklad o vlastnictví nemovitosti (kopii originálu „Výpisu z katastru nemovitostí“ nebo potvrzený „Návrh na vklad do katastru nemovitostí“ včetně kupní smlouvy nemovitosti), popř. internetový výpis s čestným prohlášením majitele, že se jedná skutečně o jeho vlastnictví vč. uvedení data narození
  • vyplněnou a podepsanou Žádost o změnu nebo uzavření smlouvy, formulář ke stažení naleznete na https://www.pvk.cz/zakaznici/ke-stazeni/formulare/
  • plnou moc od spoluvlastníků nemovitosti (v případě spoluvlastnictví nemovitosti)
  • v případě napojení na kanalizační přípojku, prosím sepište čestné prohlášení, do kterého uveďte stav na vodoměru a datum připojení na kanalizaci
  • kontaktní údaje vlastníka (e-mail a mobilní telefon)
 

Smlouva na dodávku vody z veřejného vodovodu a na odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je základním dokumentem upravujícím vztah mezi zákazníkem a naší společností.
Na základě platné legislativy se smlouva uzavírá s majitelem připojené nemovitosti, (nebo s jedním z majitelů připojené nemovitosti, který je k tomuto úkonu zmocněn). Pro jednu nemovitost se zřizuje jedna vodovodní přípojka, jedna kanalizační přípojka a sjednává se jedna smlouva.

V souladu se zákonem Zákon 274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu zajišťují PVK spolu s odváděním odpadních vod splaškových i odvádění srážkových vod.

Než začnete přemýšlet o žádosti k dotačnímu programu "Dešťovka", věnujte pozozornost rizikům spojenými s využíváním dešťových vod od Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR).

SOVAK ČR - Rizika spojená s využíváním dešťových vod

 

 

 

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!