Úvod Služby Analýzy vody

Analyzy vody – služby v oblasti vzorkování a analýz vod a kalů

Útvar kontroly kvality vody (zkušební laboratoř č. 1247 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.   nabízí akreditované komplexní služby v oblasti vzorkování a analýz vod a kalů:

Tel.: 221 501 100

Rozbory pitné, balené, surové, podzemní vody a vody ke koupání (bazénové vody)       v rozsahu platné legislativy
Tel.: 221 501 106 nebo 727 879 543

E-mail: laborator@pvk.cz

Návod na odběr vzorků z bazénu

Návod na odběr vzorků ze studny

 

Odběry vzorků pitné, balené, povrchové, surové, podzemní vody a vody ke koupání (bazénové vody)  včetně terénního měření vybraných ukazatelů
Tel.: 221 501 110

Rozbory odpadních  vod, kalů, sedimentů a bioplynu v rozsahu platné legislativy
Tel.: 220 414 224 nebo 720 043 623

Odběry vzorků odpadní vody a kalů
Tel.: 220 414 373

Informace k rozborům vody

Rádi bychom vás požádali o vyplnění ankety, jejíž poznatky budou využity ke zlepšování služeb laboratoří:

Anketa - vyhodnocení služeb laboratoře

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody