Úvod Služby Analýzy vody

Analýzy vody

Útvar kontroly kvality vody (zkušební laboratoř č. 1247 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.   nabízí akreditované komplexní služby v oblasti vzorkování a analýz vod a kalů:

Tel.: 221 501 100

Rozbory pitné, balené, surové, podzemní vody a vody ke koupání (bazénové vody)       v rozsahu platné legislativy
Tel.: 221 501 106, 107

E-mail: laborator@pvk.cz

2018_04_Bazén-návod na odběr vzorků

2018_04_Studna-návod na odběr vzorků

 

Odběry vzorků pitné, balené, povrchové, surové, podzemní vody a vody ke koupání (bazénové vody)  včetně terénního měření vybraných ukazatelů
Tel.: 221 501 110

Rozbory odpadních  vod, kalů, sedimentů a bioplynu v rozsahu platné legislativy
Tel.: 220 414 224

Odběry vzorků odpadní vody a kalů
Tel.: 220 414 373

Kontrola kvality vody

Zvýhodněná nabídka skupinových analýz

Rozbor vody

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění ankety, jejíž poznatky budou využity kezlepšování služeb laboratoří:

Anketa - vyhodnocení služeb laboratoře

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.