Úvod Služby Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

O vyjádření k projektové dokumentaci je možné požádat elektronicky na

VYJADŘOVACÍ PORTÁL

Anketa k vyjadřovacímu portálu pro zlepšení služeb zákazníkům

 

Technické požadavky

Návštěvní dny pro veřejnost:

Zákaznické centrum Dykova 3, Praha 10

Útvar technicko-provozní činnosti 

pondělí a středa 8:00 – 18:00

 

Bezplatné služby:

  • vyjadřování k projektové dokumentaci právnických a fyzických osob v úrovni územního a stavebního řízení: z pohledu ochrany stávajícího vodárenského a kanalizačního zařízení

Tel.: 221 501 169 , e-mail: radek.dolezal@pvk.cz

  • vyjadřování k projektové dokumentaci právnických a fyzických osob v úrovni územního a stavebního řízení: z pohledu ochranných pásem vodních zdrojů

Tel.: 221 501 167, e-mail: simona.pytlova@pvk.cz

  • posuzování projektů vodovodních přípojek a vnitřních vodovodních instalací v rámci územního a stavebního řízení
  • posuzování projektů kanalizačních přípojek, vnitřních a areálových stok v rámci územního a stavebního řízení
  • konzultační činnost v této problematice pro veřejnost

Levý břeh Vltavy (Praha 1, 5, 6, 7)

Vodovodní a kanalizační přípojky:  

221 501 120, e-mail: petra.heizmanova@pvk.cz

221 501 121, e-mail: pavel.kachnik@pvk.cz 

Pravý břeh Vltavy (Praha 2, 4, 10)

Vodovodní a kanalizační přípojky:  

221 501 125, e-mail: jana.jurkova@pvk.cz

221 501 123, e-mail: stanislav.kurejko@pvk.cz

Pravý břeh Vltavy (Praha 3, 8, 9)

Vodovodní a kanalizační přípojky:  

221 501 124, e-mail: josef.zila@pvk.cz

221 501 122, e-mail: jana.sochova@pvk.cz

 

  • posuzování projektů vodárenských staveb v rámci územního a stavebního řízení
  • posuzování projektů kanalizačních staveb v rámci územního a stavebního řízení
  • konzultační činnost v této problematice

Tel.: vodovodní stavby:    221 501 171, e-mail: eva.lukesova@pvk.cz,

Tel.: kanalizační stavby:  221 501 169, e-mail: ~8qo1W8g7.Mk2YUS_oxhTj

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!