Úvod Služby Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

projektova_dokumentace_foto David AlessiDovolujeme si vás upozornit, že projektovou dokumentaci není možné předávat v elektronické podobě.

Děkujeme za pochopení.

 

2019 Technické požadavky PVK

Návštěvní dny pro veřejnost:

Zákaznické centrum Dykova 3, Praha 10

Útvar technicko-provozní činnosti 

pondělí a středa 8:00 – 18:00

 

Bezplatné služby:

  • vyjadřování k projektové dokumentaci právnických a fyzických osob v úrovni územního a stavebního řízení: z pohledu ochrany stávajícího vodárenského a kanalizačního zařízení

Tel.: 221 501 169 , e-mail: radek.dolezal@pvk.cz

  • vyjadřování k projektové dokumentaci právnických a fyzických osob v úrovni územního a stavebního řízení: z pohledu ochranných pásem vodních zdrojů

Tel.: 221 501 167, e-mail: simona.pytlova@pvk.cz

  • posuzování projektů vodovodních přípojek a vnitřních vodovodních instalací v rámci územního a stavebního řízení
  • posuzování projektů kanalizačních přípojek, vnitřních a areálových stok v rámci územního a stavebního řízení
  • konzultační činnost v této problematice pro veřejnost

Levý břeh Vltavy (Praha 1, 5, 6, 7)

Vodovodní a kanalizační přípojky:  

221 501 120, e-mail: petra.heizmanova@pvk.cz

221 501 121, e-mail: pavel.kachnik@pvk.cz 

Pravý břeh Vltavy (Praha 2, 4, 10)

Vodovodní a kanalizační přípojky:  

221 501 125, e-mail: jana.jurkova@pvk.cz

221 501 123, e-mail: dusan.riha@pvk.cz

Pravý břeh Vltavy (Praha 3, 8, 9)

Vodovodní a kanalizační přípojky:  

221 501 124, e-mail: josef.zila@pvk.cz

 

  • posuzování projektů vodárenských staveb v rámci územního a stavebního řízení
  • posuzování projektů kanalizačních staveb v rámci územního a stavebního řízení
  • konzultační činnost v této problematice

Tel.: vodovodní stavby:    221 501 171, e-mail: eva.lukesova@pvk.cz,

Tel.: kanalizační stavby:  221 501 169, e-mail: ~8qo1W8g7.Mk2YUS_oxhTj

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.