Úvod Služby Průzkum stokové sítě

Průzkum stokovéí sítě

  • zjišťování stavebně technického stavu kanalizace a areálové kanalizace televizní kamerou profilů od DN 200 do DN 1200 včetně dočištění před prohlídkou tlakovou vodou 
  • prohlídky kanalizačních přípojek satelitní kamerou ze stok DN 250 - 400
  • zaměřování závad na kanalizaci od DN 200
  • zaměřování osazených odboček pro přípojky na řadech od DN 200
  • vyhledávání průběhu kanalizace
  • technické popisy objektů na stokové síti a zjišťování stavebně technického stavu včetně zaměření nálezů průlezných stok
  • vyhodnocení prohlídek televizním inspekčním systémem včetně snímků z videozáznamu

Tel.: 284 013 261, 284 013 280

e-mail: jan.bernat@pvk.cz

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody