Úvod Služby Průzkum stokové sítě

Průzkum stokové sítě

  • zjišťování stavebně technického stavu kanalizace a areálové kanalizace televizní kamerou profilů od DN 200 do DN 1200 včetně dočištění před prohlídkou tlakovou vodou 
  • prohlídky kanalizačních přípojek satelitní kamerou ze stok DN 250 - 400
  • zaměřování závad na kanalizaci od DN 200
  • zaměřování osazených odboček pro přípojky na řadech od DN 200
  • vyhledávání průběhu kanalizace
  • technické popisy objektů na stokové síti a zjišťování stavebně technického stavu včetně zaměření nálezů průlezných stok
  • vyhodnocení prohlídek televizním inspekčním systémem včetně snímků z videozáznamu

Tel.: 284 013 261, 284 013 280

e-mail: jan.bernat@pvk.cz

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.