Úvod Služby Oprava vodoměrů

Oprava vodoměrů

Vodoměr

  • zajištění opravy vodoměrů
  • zajištění ověřování vodoměrů
  • prodej vodoměrů

Tel.: 272 172 151-2

E-mail: 88EsRWj7gerB5f56LTCF1W7r

E-mail: radovan.ledvina@pvk.cz

 

  • zajištění přezkušování vodoměrů

Tel: 272 172 422

E-mail: 4krxRW77Zbyy.Z4WHiIuO1p

 

Montáže vodoměrů

(výměny fakturačních vodoměrů v provozování PVK v souladu s měrnotechnickými předpisy)

  • výměny vodoměrů dle požadavků odběratelů (tekoucí, zmrzlé a poškozené vodoměry, vodoměry pro úřední přezkoušení)
  • odebírky vodoměrů v rámci ukončení odběru, rekonstrukce veřejné části vodovodní přípojky apod.
  • úpravy vodoměrných sestav (osazení uzávěru a filtru před vodoměr)


Tel.:  272 172 124
Fax: 272 127 123
E-mail: _.GBO_5jabAo1YUSYopGO1p

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.