Úvod Služby Měření na vodovodní síti

Měření na vodovodní síti

Měření Kaltounek

Měření průtoků a tlaků v uzavřeném potrubí
  • měření průtoku kapalin příložným ultrazvukovým průtokoměrem
  • analýza průtoků vody
  • monitoring provozních tlaků
  • měření tlaků při zatěžování vodovodní sítě (zjištění zbytkové kapacity)
  • měrné kampaně pro získání podkladních dat pro hydraulické modely
  • kontrola funkce redukčních ventilů
Měření hladiny
  • měření hladiny ultrazvukovým hladinoměrem
Revize požárních hydrantů
  • revize požárních hydrantů dle ČSN 73 08 73
Měření tlaků v domovních rozvodech
  • proměřování tlakových poměrů v domovních rozvodech


Tel.: 221 969 546, 606 744 749
E-mail: petr.kaltounek@pvk.cz

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.