Úvod Služby Měření na stokové síti

Měření na stokové síti

Měření na stokové síti

 • expertní činnost při návrhu, realizaci a provozu měrných
  objektů průtoku odpadních vod na stokové síti a ČOV
 • kontroly funkční způsobilosti (kalibrace) měřících
  systémů průtoku odpadních vod dle zákona o vodách
  č. 254/2001 Sb. v platném znění a vyhlášky
  123/2012 Sb. v platném znění  a nařízení vlády
  143/2012 Sb. v platném znění
 • úřední měření průtoku vod  v otevřených korytech metodou hydrometrování a pomocí měrných žlabů a přelivů
 • měření hydraulických veličin v objektech stokové sítě
 • měření srážek
 • pasportizace objektů na stokové síti orientovaná na zaměření geometrie a výškového uspořádání, vyhodnocení funkce, popis stavebního stavu a fotodokumentaci objektu

Tel.: 284 013 232

E-mail:  jindrich.bernard@pvk.cz

 

mereni_stokovasit_PVK.pdf

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!