Úvod Služby Měření na stokové síti

Měření na stokové síti

Měření na stokové síti

 • expertní činnost při návrhu, realizaci a provozu měrných
  objektů průtoku odpadních vod na stokové síti a ČOV
 • kontroly funkční způsobilosti (kalibrace) měřících
  systémů průtoku odpadních vod dle zákona o vodách
  č. 254/2001 Sb. v platném znění a vyhlášky
  123/2012 Sb. v platném znění  a nařízení vlády
  143/2012 Sb. v platném znění
 • úřední měření průtoku vod  v otevřených korytech metodou hydrometrování a pomocí měrných žlabů a přelivů
 • měření hydraulických veličin v objektech stokové sítě
 • měření srážek
 • pasportizace objektů na stokové síti orientovaná na zaměření geometrie a výškového uspořádání, vyhodnocení funkce, popis stavebního stavu a fotodokumentaci objektu

Tel.: 284 013 232

E-mail: petr.sykora@pvk.czjindrich.bernard@pvk.cz

 

mereni_stokovasit_PVK.pdf

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.