Úvod Vše o vodě Cena vodného a stočného Porovnání plánované kalkulace vodného a stočného

Porovnání plánované kalkulace vodného a stočného

Porovnání plánované kalkulace ceny vodného se skutečností za rok 2020

Porovnání plánované kalkulace ceny stočného se skutečností za rok 2020

Porovnání plánované kalkulace ceny odpadní vody převzaté za rok 2020

 

Voda předaná je od roku 2014 rozčleněna do šesti cenových pásem dle vzdálenosti, kterou musí vyrobená voda urazit od příslušné úpravny vody k předávacímu místu. Při delší vzdálenosti je využíváno více technických zařízení,a to odráží různou cenu jednotlivých cenových pásem.

Porovnání plán. kalkulace ceny vody předané se skutečností za rok 2020, pásmo č. 3

Odběrní místa pásma č. 3 odebírají vodu předanou z vodojemu Jesenice, do ceny se započítává cena vody převzaté od společnosti Želivská provozní s. r. o. a podíl nákladů na rozvod vody.

Porovnání plán. kalkulace ceny vody předané se skutečností za rok 2020, pásmo č. 4

4. pásmo předané vody zahrnuje náklady úpravny Káraný – majetek hl.m. Prahy bez nákladů na výtlačné řady,  jedná se o výrobu vody z břehové infiltrace.

Porovnání plán. kalkulace ceny vody předané se skutečností za rok 2020, pásmo č. 5

U 5. pásma předané vody se jedná o zásobování odběrních míst vody předané z celkové  výroby úpravny vody Káraný.

Porovnání plán. kalkulace ceny vody předané se skutečností za rok 2020, pásmo č. 6

Předaná voda pásma č. 6 proteče pražskou vodovodní sítí, zahrnuje náklady všech úpraven a určitého podílu nákladů na rozvod vody v Praze.

Porovnání plán. kalkulace ceny vody předané se skutečností za rok 2020, pásmo č. 7

Předaná voda pásma č. 7 slouží k zásobování vodou města Rudná. Cena se skládá z ceny 6. pásma předané vody a vícenákladů na čerpání vody do vodojemu Kopanina.

Porovnání plán. kalkulace ceny vody předané se skutečností za rok 2020, pásmo č. 8

Pásmo č. 8 zahrnuje odběry předané vody provozovatelů vodovodu na území hlavního města Prahy. Cena je tvořena z nákladů vodného pro přímé odběratele snížená o vybrané náklady Pražských vodovodů a kanalizací.

 

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!