Úvod Vše o vodě Cena vodného a stočného Porovnání plánované kalkulace vodného a stočného

Porovnání plánované kalkulace vodného a stočného

Porovnání plánované kalkulace ceny vodného se skutečností za rok 2019

2019 vodné přímí odběratelé

Porovnání plánované kalkulace ceny stočného se skutečností za rok 2019

2019 stočné přímí odběratelé

2019 OV převzatá

Voda předaná je od roku 2014 rozčleněna do pěti cenových pásem dle vzdálenosti, kterou musí vyrobená voda urazit od příslušné úpravny vody k předávacímu místu. Při delší vzdálenosti je využíváno více technických zařízení,a to odráží různou cenu jednotlivých cenových pásem.

Porovnání plán. kalkulace ceny vody předané se skutečností za rok 2019, pásmo č. 3

Odběrní místa pásma č. 3 odebírají vodu předanou z vodojemu Jesenice, do ceny se započítává cena vody převzaté od společnosti Želivská provozní s. r. o. a podíl nákladů na rozvod vody.

2019 pásmo 3

Porovnání plán. kalkulace ceny vody předané se skutečností za rok 2019, pásmo č. 4

4. pásmo předané vody zahrnuje náklady úpravny Káraný – majetek hl.m. Prahy bez nákladů na výtlačné řady,  jedná se o výrobu vody z břehové infiltrace.

2019 pásmo 4

Porovnání plán. kalkulace ceny vody předané se skutečností za rok 2019, pásmo č. 5

U 5. pásma předané vody se jedná o zásobování odběrních míst vody předané z celkové  výroby úpravny vody Káraný.

2019 pásmo 5

Porovnání plán. kalkulace ceny vody předané se skutečností za rok 2019, pásmo č. 6

Předaná voda pásma č. 6 proteče pražskou vodovodní sítí, zahrnuje náklady všech úpraven a určitého podílu nákladů na rozvod vody v Praze.

2019 pásmo 6

Porovnání plán. kalkulace ceny vody předané se skutečností za rok 2019, pásmo č. 7

Předaná voda pásma č. 7 slouží k zásobování vodou města Rudná. Cena se skládá z ceny 6. pásma předané vody a vícenákladů na čerpání vody do vodojemu Kopanina.

2019 pásmo 7

Porovnání plán. kalkulace ceny vody předané se skutečností za rok 2019, pásmo č. 8

Pásmo č. 8 zahrnuje odběry předané vody provozovatelů vodovodu na území hlavního města Prahy. Cena je tvořena z nákladů vodného pro přímé odběratele snížená o vybrané náklady Pražských vodovodů a kanalizací.

2019 pásmo 8

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!