Úvod Vše o vodě Cena vodného a stočného Jak se tvoří cena vody

Jak se tvoří cena vody

Cena vody = oprávněné náklady + přiměřený zisk + DPH

Cena vody je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR.
Pražské vodovody a kanalizace a. s. (PVK) se musí při stanovování výše vodného a stočného tímto Cenovým věstníkem řídit, tzn. že si může započítat v kalkulaci ceny jen oprávněné náklady a přiměřený zisk.

PVK cenu navrhuje, musí projít schválením v Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. (PVS). 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.