Úvod Vše o vodě Cena vodného a stočného Jak se tvoří cena vody

Jak se tvoří cena vody

Cena vody = oprávněné náklady + přiměřený zisk + DPH

Cena vody je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR.
Pražské vodovody a kanalizace a. s. (PVK) se musí při stanovování výše ceny vodného a stočného tímto Cenovým věstníkem řídit, tzn. že do kalkulace ceny vodného a stočného lze zahrnout pouze oprávněné náklady a přiměřený zisk.

PVK cenu navrhuje, musí projít schválením v Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. (PVS). 

Struktura ceny PVK za rok 2022

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody