Úvod Vše o vodě Cena vodného a stočného Jak se tvoří cena vody

Jak se tvoří cena vody

Cena vody = oprávněné náklady + přiměřený zisk + DPH

Cena vody je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR.
Pražské vodovody a kanalizace a. s. (PVK) se musí při stanovování výše ceny vodného a stočného tímto Cenovým věstníkem řídit, tzn. že do kalkulace ceny vodného a stočného lze zahrnout pouze oprávněné náklady a přiměřený zisk.

PVK cenu navrhuje, musí projít schválením v Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. (PVS). 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!