Úvod Voda hrou Káranský vodovodník

Káranský vodovodník 2022

Na tři stovky cyklistů a turistů se v sobotu 14. května sešly na akci Káranský vodovodník

Tu pro sportovce z řad zaměstnanců i veřejnosti uspořádaly Pražské vodovody a kanalizace, a.s., a letos se konal její čtvrtý ročník. „Kdyby nebylo dvouleté covidové pauzy, letos už bychom se tu sešli po šesté, bohužel jsme však konání této oblíbené sportovní události museli na dva roky přerušit. S o to větším nadšením jsme se tu sešli letos. Všichni jsou natěšeni na cyklotrasy o délce 27 nebo 41 km, případně na příjemnou procházku o délce 13 km,“ řekla Jana Mendlová z marketingového oddělení PVK.

Kromě sportovního vyžití byl připraven program i pro zvídavé účastníky. Kromě tradičních prohlídek vodárny, o které byl i letos veliký zájem, se v místním sportovním areálu konaly ve spolupráci s Úžasným divadlem fyziky dílničky pro děti, při kterých se dozvěděly o nejrůznějších vlastnostech vody a mohly si vyrobit vodní raketu. Děti se skvěle bavily a vyvrcholením bylo závěrečné vystoupení završené balónkovým výbuchem tekutého dusíku, samozřejmě plánovaným a pečlivě připraveným.

Důležitou součástí Káranského vodovodníku je i charitativní rozměr akce. Za každého účastníka přispívají PVK stokorunou na účet obecně prospěšné společnosti Asistence, která se stará o hendikepované. „Jako každý rok, i letos částku za účastníky o něco navýšíme a společnosti Asistence zašleme celkem 50 000 Kč.“ oznámila při předání šeku manažerka marketingu Marcela Segeťová.

Snad už skvěle započatou tradici nic nepřeruší a v roce 2023 se v Káraném opět všichni sejdou při 5. ročníku.

Foto:

DSC03065   IMG_1178   IMG_1144   IMG_1142

DSC03070   DSC03077   IMG_1265   IMG_1184

IMG_1198   IMG_1217   IMG_1211   IMG_1259

IMG_1281   IMG_1292   IMG_1231

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Káranský vodovodník je sportovně charitativní akce pro širokou veřejnost, při které mají účastníci možnost nahlédnout do úpravny vody Káraný a svým sportovním výkonem přispět na handicapované.

Termín:    sobota 14. května 2022 od 10:00 do 17 hodin

Místo:      obec Káraný, start před úpravnou vody, Hlavní 22

Co vás čeká:

 • Cyklotrasy o délce 27 km nebo 41 km
 • Trasa pro běžce nebo pěší o délce 13 km
 • Prohlídka úpravny vody Káraný
 • Doprovodný program pro děti i dospělé

Cílem Káranského vodovodníku  nejsou špičkové výkony srovnatelné s profesionálními závodníky. Chceme, abyste si užili volný den v přírodě, společně s vaší rodinou nebo kamarády. Je jen na vás, zda zvolíte cyklotrasu, nebo je vám bližší pěší či běžecké tempo. Jsou připraveny trasy mimo rušné silnice v nenáročném terénu, které zvládne každý. Po sportovním výkonu si můžete prohlédnout úpravnu vody a dozvědět se spoustu zajímavých informací o výrobě pitné vody v Káraném. Na káranském hřišti je na odpoledne připraven doprovodný program pro malé i velké od divadelního souboru ÚDiF (Úžasné Divadlo Fyziky).

Za každého účastníka, který dokončí trasu, věnuje společnost Pražské vodovody a kanalizace 
100 Kč o.p.s.Asistence.

 

Program:

10:00 – 11:00      REGISTRACE + START cyklotrasa 41 km

11:00 – 12:00      REGISTRACE + START cyklotrasa 27 km + pěší/běžci 13 km

Registrace a start probíhají před úpravnou vody Káraný, Hlavní 22.
Každý účastník obdrží mapu vybrané trasy a kartu účastníka, do které dostane na kontrolních stanovištích razítka 

do 16 hod.         CÍL na hřišti v Káraném, Jizerská 262 
                           odevzdání karty s razítky ke kontrole  

Zdatní sportovci mohou absolvovat cyklistickou i běžeckou trasu.

Doprovodný program:

14:00 a 15:00 hod.             prohlídky areálu Úpravny vody Káraný – registrace nutná (kapacita
                                           prohlídek je omezená, nezapomeňte si zarezervovat čas prohlídky
                                           při dopolední registraci!)

13:00 – 16:00 hod.             HRÁTKY S VODOU - doprovodný program na hřišti

16:00                                  ÚŽASNÉ DIVADLO FYZIKY
                                           divadelní představení s tématem VODA pro děti i dospělé

Podmínky účasti:

 • Sportovního dne se může zúčastnit každý, kdo se zaregistruje na www.pvk.cz.
 • Děti se mohou zúčastnit pouze za doprovodu dospělé osoby, která je za ně zodpovědná.
 • Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
 • Pořadatel neodpovídá za škody na zdraví a majetku, které byly způsobeny účastníky Káranského vodovodníku.
 • Pořadatel neodpovídá za majetek účastníků akce, hlídané parkoviště pro jízdní kola není zajištěno, nezapomeňte si kolo bez dohledu zajistit zámkem.
 • Dbejte na bezpečnost svou i ostatních, nezapomeňte cyklistickou přilbu, vhodné oblečení a obuv.
 • Dodržujte pitný režim.

Informace k prohlídce úpravny vody:

 • Každý zájemce si před startem vybere čas prohlídky a zapíše se na seznam. Čas prohlídky je nutné dodržet!
 • Prohlídky se konají od 14:00a od 15:00 hod. 
 • Do prostor úpravny vody vstupuje návštěvník na vlastní nebezpečí a odpovědnost a s vědomím všech rizik, se kterými je povinen se seznámit při vstupu do Úpravny vody Káraný. Za nezletilou osobu odpovídá v plném rozsahu doprovázející dospělá osoba.

Mapy tras

   Cyklistická trasa 27 km   Cyklistická trasa 41 km   Pěší/běžecká trasa 13 km

odkaz na cyklotrasu 27 km: https://mapy.cz/s/luparezobe
odkaz za cyklotrasu 41 km: https://mapy.cz/s/gasozecahu
odkaz na mapu pěší trasy: https://mapy.cz/s/fapadajelu

 

Parkování

 • Parkoviště u hřiště na konci ulice Jizerská.
 • Parkovat můžete také v ulicích Jizerská, B. Němcové, Masarykova. 
 • Mapa příjezdu a parkování k vytištění:

KV_mapa_prijezd_parkovani