Úvod Voda hrou

Voda hrou

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. se vedle své hlavní činnosti věnují také vzdělávací a osvětové činnosti pro děti. Založily internetovou stránku klubu pro děti, provozují Muzeum pražského vodárenství, a spolupracují se Starou čistírnou atd.

PVK se snaží vést děti k ochraně životního prostředí a ekologickému chování. Právě životní prostředí a ochrana vodních zdrojů jsou důležitá témata, která se objevují v soutěžích či dětském časopisu. Soutěže jsou určeny hlavně pro žáky základních škol. V rámci vzdělávacích programů naše společnost poskytuje základním školám provozovaného regionu pedagogické pomůcky.

Máte-li zájem navštívit Muzeum pražského vodárenství a zároveň se podívat i do vodárny Podolí, umožní vám to zážitková turistika.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

840 111 112 

nebo

601 274 274

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.