Úvod Aktuality Základní fakta o Vysočanské - PVK vybudovaly 110 metrů dlouhou novou stoku

Základní fakta o Vysočanské - PVK vybudovaly 110 metrů dlouhou novou stoku

Základní fakta o Vysočanské - PVK vybudovaly 110 metrů dlouhou novou stoku

5. říjen 2017

  • K havárii zděné stoky na Vysočanském sběrači došlo 26. 7. 2016.
  • Příčinou havárie bylo netěsné napojení uličních vpustí, kterými zatékala voda za ostění stoky, kde vymlela kaverny. Po přívalovém dešti došlo vlivem velkého průtoku k natlakování stoky a následnému rozevření stoky do kaverny za ostěním. To mělo za následek kolaps zdiva stoky, závalu stoky a vytvoření kaverny na povrchu.
  • PVK opravily úsek stoky v místě havárie přeražením a výstavbou nové zděné stoky VP 800/1430 v délce 110 metrů a v hloubce sedmi metrů. Na tuto opravu plynule navázala investiční akce Pražské vodohospodářské společnosti, která provedla sanaci zděné stoky nad místem havárie.
  • V plánu je rekonstrukce stoky pod místem havárie směrem k Prosecké ulici v režii PVS.
  • Nyní na Vysočanské estakádě probíhá napojení uličních vpustí. Veškeré práce na sběrači jsou nyní již ukončeny.
  • Vysočanská estakáda, která překonává převýšení několik desítek metrů, byla vybudována v roce 1967. Podle měření intenzity dopravy z loňského roku po ní projede více než šest tisíc automobilů a autobusů denně.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!