Úvod Aktuality Základní fakta o Vysočanské - PVK vybudovaly 110 metrů dlouhou novou stoku

Základní fakta o Vysočanské - PVK vybudovaly 110 metrů dlouhou novou stoku

Základní fakta o Vysočanské - PVK vybudovaly 110 metrů dlouhou novou stoku

5. říjen 2017

  • K havárii zděné stoky na Vysočanském sběrači došlo 26. 7. 2016.
  • Příčinou havárie bylo netěsné napojení uličních vpustí, kterými zatékala voda za ostění stoky, kde vymlela kaverny. Po přívalovém dešti došlo vlivem velkého průtoku k natlakování stoky a následnému rozevření stoky do kaverny za ostěním. To mělo za následek kolaps zdiva stoky, závalu stoky a vytvoření kaverny na povrchu.
  • PVK opravily úsek stoky v místě havárie přeražením a výstavbou nové zděné stoky VP 800/1430 v délce 110 metrů a v hloubce sedmi metrů. Na tuto opravu plynule navázala investiční akce Pražské vodohospodářské společnosti, která provedla sanaci zděné stoky nad místem havárie.
  • V plánu je rekonstrukce stoky pod místem havárie směrem k Prosecké ulici v režii PVS.
  • Nyní na Vysočanské estakádě probíhá napojení uličních vpustí. Veškeré práce na sběrači jsou nyní již ukončeny.
  • Vysočanská estakáda, která překonává převýšení několik desítek metrů, byla vybudována v roce 1967. Podle měření intenzity dopravy z loňského roku po ní projede více než šest tisíc automobilů a autobusů denně.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.