Úvod Aktuality William H. Lindley se před 110 lety stal šlechticem

William H. Lindley se před 110 lety stal šlechticem

William H. Lindley se před 110 lety stal šlechticem

16. březen 2021

Sto deset let uplyne letos od povýšení zakladatele pražské kanalizační sítě Williama H. Lindleye do šlechtického stavu.

Tento akt byl jedním z vrcholů jeho bohaté kariéry, která pozitivně poznamenala velkou část Evropy.

Sir William se narodil 30. ledna 1853 v Hamburku. Německo se jeho rodištěm stalo díky tomu, že jeho otec byl zván po celé Evropě jako odborník na vodohospodářské stavby. Stejnou cestou se nakonec vydal i jeho syn.

Lindley je pevně spjat s českými zeměmi a především Prahou svým nadčasovým projektem gravitační kanalizace. Královské hlavní město tím posunul v žebříčku městského vývoje o notný kus dopředu. Byl pozván na konci 19. století do Prahy jako známý odborník na kanalizační stavby, aby rozsoudil spor o vhodnosti dvou návrhů na novou pražskou kanalizaci, nakonec však celá situace dopadla jinak.

V letech 1884 – 1886 byl v Praze vyhlášen generelní projekt na odkanalizování města, z důvodu již nevyhovující situace, která zde panovala. Po sérii nepříliš ideálních jednání byl projekt svěřen dvěma ze soutěžících, dr. Hobrechtovi a  Ing. Kaftanovi. Ti městu předložili nepříliš výhodnou smlouvu a projekt, který byl sice zajímavý, ale prakticky nepříliš použitelný. Nejen, že vynechali část města, ale zároveň nijak neřešili, co se má s kaly z kanalizace stát.

Proti tomu se vyhradili ing. Ryvola a ing. Václavek, kteří stáli ve vedení Kanalizační kanceláře, jež  byla odpovědná za technické provedení projektu a soutěže. Vypracovali vlastní projekt, který městu zdarma nabídli, a tím nastala patová situace.

Lindley byl proto následně pozván, aby celou situaci, jako nestranný odborník, rozsoudil. V té době byl pracovně zainteresován na projektu odkanalizování města Frankfurtu nad Mohanem a do Prahy si jen „odskočil“.

Lindley nicméně oba projekty v zásadě odmítl jako nereálné a vypracoval projekt vlastní. Nabídl ho městu, které s ním roku 1892 uzavřelo smlouvu, na jejímž základě bylo dohodnuto vybudování celkové městské kanalizace. Její součástí se staly prvky u obou předchozích projektů, jako například hlavní sběrač, jdoucí pod Letnou až do čistírny odpadních vod v Bubenči.

Sir William se do Prahy pravidelně jezdil a do dnešních dní je zachována dokumentace, kterou prakticky celou sám pro projekt vytvořil. Osobně se během stavby angažoval v řadě problémů – např. se tvrdě vymezil proti lobby betonářských firem, které usilovaly o kontrakt na stavbu stok. Místo toho prosadil použití extrémně odolných cihel „zvonivek“, které se ve stokách používají dodnes a řada z nich je stále původních.

Projekt kanalizace byl dokončen v roce 1906. O tři roky později, již jako šlechtic, Lindley ukončil v Čechách svou činnost a Prahu definitivně opustil. Až do roku 1917, kdy zemřel, se věnoval celé řadě dalších evropských projektů, nicméně s Prahou již navždy zůstane spojen jako jeden ze zakladatelů moderního velkoměsta.

Kryštof Drnek
historik PVK

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody

Podívejte na mapu kvality vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112