Úvod Aktuality PVK se představí na výstavě Udržitelná Praha

PVK se představí na výstavě Udržitelná Praha

PVK se představí na výstavě Udržitelná Praha

8. červen 2021

Pražské vodovody a kanalizace se aktivně zúčastní výstavy Udržitelná Praha – zelené město pro život. Ta proběhne v pražské Výstavní síni Mánes od 10. do 30. června 2021.

Otevřeno bude denně od 12 do 19 hodin, vstup je zdarma. PVK jsou jedním z hlavních partnerů výstavy.

„V rámci expozice představíme udržitelné projekty, jako je například využití čistírenských kalů pro zemědělské účely,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Pro návštěvníky budou připraveny kartičky s QR kódy, kde naleznou odkazy na „cestu máku“ a na nabídkové listy PVK. Mák a také kompost budou na stánku volně k dispozici.

Základem  je poměrně jednoduchá myšlenka – vnést více přírody do života našeho hlavního města. Pořadatelé se zaměřují na veškeré projekty vnášející do Prahy více zelených ploch, více zelené architektury a více inspirativní invence pomáhající rozvoji přírody a zachování přírodních zdrojů v hlavním městě. Reprezentují je ukázky reálných řešení, která se stanou součástí života Pražanů.  PVK se na výstavě představí se svými inovačními, udržitelnými či ekologicky přátelskými projekty (bioCNG, Hydropolis, podpora biodiverzity, satelitní vyhledávání úniků vody, využití čistírenských kalů atp.).

Návštěvníky u vchodu osvěží dvě mlžící zařízení z produkce PVK.

Více informací o výstavě a jednotlivých prezentacích naleznete zde:
https://www.architectureweek.cz/udrzitelna-praha-2021/

Cesta máku
Kal z Ústřední čistírny odpadních vod v Praze projde anaerobní stabilizací ve vyhnívací nádrži. Dále je odebírán kompostárnou v Neškaredicích, kde je přimícháván do čerstvého kompostu. Po minimálně dvou měsících zrání je používán zemědělci jako přírodní hnojivo. 

Jedním z odběratelů je i zemědělská firma Ekoprogres z Třebovle, která na takto pohnojeném poli pěstuje mák.

Mák je rostlinou velmi citlivou na kvalitu půdy a "nasaje" do sebe vše dobré i špatné. Proto může fungovat jako "lakmusový papírek" kvality a čistoty prostředí i způsobů hnojení - a jen tak se čistý pražský kal může, přeneseně řečeno, dostat do českých buchet.

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody

Podívejte na mapu kvality vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112