Úvod Aktuality PVK mají stokovou síť pod kontrolou, loni prošly 135 kilometrů

PVK mají stokovou síť pod kontrolou, loni prošly 135 kilometrů

PVK mají stokovou síť pod kontrolou, loni prošly 135 kilometrů

16. únor 2022

Pražské vodovody a kanalizace, provozovatel městské vodohospodářské infrastruktury, bedlivě kontrolují stokovou síť.

V loňském roce pracovníci společnosti prohlédli 135 kilometrů stokové sítě a zrevidovali 2 658 vstupních šachet a objektů.

„Při prohlídkách jsme zjistili 23 havárií na síti, zároveň jsme vypracovali 83 návrhů na odstranění závad, které jsme zařadili do plánu oprav a investic,“ sdělil tiskový mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Pomocí kouřové metody proběhla kontrola 19 kilometrů splaškové kanalizace. Kouřová metoda je primárně využívána za účelem nalezení nepovoleného napojení dešťových vod do oddílné splaškové kanalizace. V roce 2021 odhalily PVK touto metodou 34 neoprávněných napojení srážkových vod na splaškovou kanalizaci. „Odstraněním těchto napojení se snižuje zatížení čerpacích stanic a pobočných čistíren,“ podotkl Mrázek. 

Ve spolupráci s Lesy HMP, ČIŽP a MHMP bylo nalezeno 13 nesprávně napojených splaškových přípojek na srážkovou kanalizaci. Jejich odpojením došlo ke zlepšení kvality povrchových vod na území hlavního města.

V souladu s provozovatelskou smlouvou mezi PVK a Pražskou vodohospodářskou společností je průběžně prováděn preventivní průzkum stokové sítě u neprůlezných profilů pomocí televizních inspekčních systémů a u průlezných profilů pomocí pěší prohlídky. Mimo systematického průzkumu vycházejícího z provozovatelské smlouvy mezi PVK a PVS, jsou prováděny prohlídky stok ohrožených vysokými rychlostmi odváděných vod a v rámci koordinace při opravách tramvajových tratí, povrchů komunikací a dalších inženýrských sítí. 

Pražská stoková síť má délku 4760 kilometrů, a to včetně kanalizačních přípojek. Zhruba 92 procent odpadních vod je odváděno na Ústřední čistírnu odpadních vod v Bubenči, zbytek na některou z 20 pobočných čistíren, které se nacházejí v okrajových částech metropole.

https://www.youtube.com/watch?v=YQC5SxV33YY

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody

Podívejte na mapu kvality vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112