Úvod Aktuality Pražská stoková síť je pod pravidelnou kontrolou

Pražská stoková síť je pod pravidelnou kontrolou

Pražská stoková síť je pod pravidelnou kontrolou

16. únor 2021

Pracovníci Pražských vodovodů a kanalizací v loňském roce v rámci preventivního průzkumu prohlédli 139 kilometrů kanalizace a zrevidovali 2 506 vstupních šachet a objektů na stokové síti.

„Při prohlídkách jsme zjistili 30 havárií na stokové síti, zároveň jsme vypracovali 129 návrhů na odstranění závad, které jsme zařadili do plánu oprav a investic,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek

V rámci průzkumu stokové sítě se PVK zaměřily na kontrolu stok ohrožených vysokými rychlostmi odváděných vod. Průzkum se prováděl také v souvislosti s opravami tramvajových tratí, povrchů komunikací, kvůli napojení splaškových vod do srážkové kanalizace a kvůli snížení zatížení pobočných čistíren odpadních vod a čerpacích stanic balastními vodami.

 V okrajových částech metropole pomocí tak zvané kouřové metody PVK zrevidovaly devatenáct a půl kilometrů stokové sítě. Kouřová metoda je založena na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do oddílné splaškové kanalizace. Pokud je do přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně napojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či dvorních vpustích. Tímto způsobem lze provést kontrolu správnosti napojení dešťových vod bez účasti majitele nemovitosti, aniž by docházelo k poškození či zásahu do jeho majetku. „Loni jsme pomocí této metody nalezli 28 neoprávněných napojení srážkových vod na splaškovou kanalizaci,“ upřesnil Mrázek.

Ve spolupráci s Lesy HMP, Českou inspekcí životního prostředí a Magistrátem hl. m. Prahy PVK nalezly 12 nesprávně napojených splaškových přípojek na srážkovou kanalizaci. Jejich odpojením došlo ke zlepšení kvality povrchových vod na území metropole.

Na pražskou stokovou síť je připojeno téměř 1,3 miliónu obyvatel. Celková délka stokové sítě včetně kanalizačních přípojek přesahuje  4 700 kilometrů. Čištění odpadních vod zajišťuje Ústřední čistírna odpadních vod v Bubenči a 20 pobočných čistíren.

https://www.youtube.com/watch?v=vuKJf-b0fJs

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody

Podívejte na mapu kvality vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112