Úvod Aktuality Pražská stoková síť je pod drobnohledem PVK

Pražská stoková síť je pod drobnohledem PVK

Pražská stoková síť je pod drobnohledem PVK

7. březen 2023

Pražské vodovody a kanalizace, provozovatel městské vodohospodářské infrastruktury, bedlivě kontrolují stokovou síť.

V loňském roce pracovníci společnosti prohlédli 142 kilometrů stokové sítě a zrevidovali 2 137 vstupních šachet a objektů.

„Při prohlídkách jsme zjistili 28 havárií na síti, zároveň jsme vypracovali 72 návrhů na odstranění závad, které jsme zařadili do plánu oprav a investic,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Pomocí kouřové metody proběhla kontrola 27 kilometrů splaškové kanalizace. Kouřová metoda je primárně využívána za účelem nalezení nepovoleného napojení dešťových vod do oddílné splaškové kanalizace. V roce 2022 odhalily PVK touto metodou 5 neoprávněných napojení srážkových vod na splaškovou kanalizaci. „Odstraněním těchto napojení se snižuje zatížení čerpacích stanic a pobočných čistíren,“ podotkl Mrázek. 

Ve spolupráci s Lesy HMP, ČIŽP a MHMP bylo nalezeno 22 nesprávně napojených splaškových přípojek na srážkovou kanalizaci. Jejich odpojením došlo ke zlepšení kvality povrchových vod na území hlavního města.

V souladu s provozovatelskou smlouvou mezi PVK a Pražskou vodohospodářskou společností je průběžně prováděn preventivní průzkum stokové sítě u neprůlezných profilů pomocí televizních inspekčních systémů a u průlezných profilů pomocí pěší prohlídky. Mimo systematického průzkumu vycházejícího z provozovatelské smlouvy mezi PVK a PVS, jsou prováděny prohlídky stok ohrožených vysokými rychlostmi odváděných vod a v rámci koordinace při opravách tramvajových tratí, povrchů komunikací a dalších inženýrských sítí. 

Pražská stoková síť měří 3 791 kilometrů, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1 025 kilometrů. Zhruba 92 procent odpadních vod je odváděno na Ústřední čistírnu odpadních vod v Bubenči, zbytek na některou z 21 pobočných čistíren, které se nacházejí v okrajových částech metropole.

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody

Podívejte na mapu kvality vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112