Úvod Zákazníci Zákaznický portál - můj internetový účet

Zákaznický portál - můj internetový účet

Chcete mít stálý přehled o Vašem odběrném místě?

 

Pokud ano, tak neváhejte a aktivujte si svůj internetový zákaznický účet 

k portálu obrazek

Díky zabezpečenému osobnímu účtu budete mít stálý přehled o

  • spotřebě vody na vašem odběrném místě, včetně grafického přehledu
  • vystavených fakturách, zálohách a platbách
  • o provedených odečtech vodoměru
  • budete mít možnost online plateb faktur a záloh
  • možnost nahlášení samoodečtu
  • přes E- podatelnu podávat žádosti či dotazy
  • online si rezervovat schůzky na zákaznickém centru
  • registrovat se ke službě SMS info
  • v zákaznickém portálu najdete řadu důležitých informací, včetně mapy aktuálních havárií a plánovaných výluk

Prostřednictvím aktivních formulářů, dostupných také z Vašeho zákaznického účtu, můžete kdykoli komunikovat s týmem kontaktního centra (tel. 601 274 274 nebo 840 111 112), který je Vám k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Poté, co si zažádáte o přístup do Vašich dat pomocí internetového zákaznického účtu na portálu PVK http://portal.pvk.cz/registrace, bude Vám doporučeně poštou zasláno přístupové heslo na jméno a adresu uvedenou v platné Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod, kterou jste uzavřeli s naší společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s.


 

 

 

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!