Úvod Zákazníci Vyjadřovací portál

Vyjadřovací portál

PVK Vám pomocí elektronického formuláře umožňuje zadávat žádosti o níže uvedená vyjádření k jednotlivým fázím stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění nebo k technickým žádostem nad již realizovanými vodovodními a/nebo kanalizačními přípojkami. Stanovisko PVK Vám bude zasláno elektronickou formou na Vámi zadaný e-mail. Pomocí tohoto e-mailu bude rovněž probíhat veškerá komunikace pro případné doplnění nebo úpravy zaslaných dokumentů.

Žádáme Vás, abyste k jednotlivým žádostem o vyjádření k projektové dokumentaci vkládali dokumentaci výhradně v barevném provedení ve formátu PDF a v kvalitě rozlišení umožňující řádné zobrazení Vašeho záměru. Je umožněno jako přílohu vložit maximálně 5 souborů, přičemž každý může mít maximální velikost 20 MB. Pokud nebude dodržena kvalita a rozlišení zaslané elektronické dokumentace, budete pořádáni o její doplnění na Vámi zadanou e-mailovou adresu.

Nevkládejte, prosím, do portálu přílohy, které odporují svým obsahem zákonu nebo byly získány v rozporu s ním. Společnost PVK nenese odpovědnost za obsah příloh ani jejich právní původ a je oprávněna odstranit přílohy v případě, že se obsahově nevztahují k žádosti podané prostřednictvím tohoto portálu.

Zásady zpracování osobních údajů společností PVK.

Žádost o činnosti na stávající přípojce

Na základě této žádosti poskytujeme vyjádření PVK k:

  • přemístění vodoměru
  • změně dimenze vodoměru
  • zrušení odběrného místa a přípojek
  • využívání vody z jiných zdrojů na vnitřním vodovodu a/nebo kanalizaci
  • rušení objektu (demolice).

 

Další typy žádostí, ke kterým se PVK vyjadřuje najdete zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projektova_dokumentace_foto David Alessi

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!