Úvod Zákazníci Smlouva Uzavření odběratelské smlouvy

Uzavření odběratelské smlouvy

Smlouvu je možné uzavřít osobně v ZÁKAZNICKÉM CENTRU případně korespondenčně.

K uzavření smlouvy je potřeba doložit  doklad o vlastnictví nemovitosti připojené na vodovod nebo kanalizaci. Jako doklad o vlastnictví nemovitosti slouží originál „Výpisu z katastru nemovitostí“ nebo potvrzený „Návrh na vklad do katastru nemovitostí“ včetně kupní smlouvy na nemovitost.

  • V případě spoluvlastnictví nemovitosti, pokud smlouvu nepodepisují všichni vlastníci, plnou moc k uzavření smlouvy od spoluvlastníků nemovitosti.
  • V případě uzavření smlouvy korespondenční cestou je třeba zaslat také vyplněný formulář Žádost o uzavření smlouvy

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod obsahuje:

  • určení místa stavby nebo pozemku připojených přípojkou na vodovod a kanalizaci
  • adresa pro doručování
  • evidenční číslo odběru
  • způsob zjišťování množství odebírané vody a odváděné odpadní vody
  • výpočet množství odváděné srážkové vody
  • četnost odečtů a konečného vyúčtování
  • výše a četnost placení záloh, pokud jsou sjednány
  • dobu plnění

Veškeré formuláře potřebné pro uzavření smlouvy naleznete zde

 

 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody