Úvod Zákazníci Přípojka Konzultace k projektové dokumentaci

Konzultace k projektové dokumentaci

Oddělení technicko-provozní činnosti zajišťuje konzultace, posouzení a stanoviska k projektové dokumentaci vodovodních a kanalizačních přípojek.

Sídlí na adrese: Zákaznické centrum PVK, Dykova 3, Praha 10.

Návštěvní dny pro veřejnost jsou: pondělí a středa od 8.00 do 18.00 hodin.

Telefonický kontakt:   221 501 111

Adresa pro písemný kontakt:
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10

Podle zákona o vodovodech a kanalizacích Zákon 274/2001 Sb., který platí od 1.1.2002 je vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak.

Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

 

Dohledání projektové dokumentace stávajících přípojek:

  • Dokumentace stávající domovní kanalizace a přípojek
  • Dokumentace stávajících vodovodních přípojek

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!