Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Služby poskytované PVK pro zřízení přípojky

Služby poskytované PVK pro zřízení přípojky

Společnost PVK nabízí na základě požadavku zákazníka projektové, inženýrské i realizační služby pro zajištění celého díla. Služby mohou být poskytnuty samostatně dle požadavků stavebníka nebo komplexně, jako stavba na klíč. Ke konkrétním požadavkům a situaci každého případu jsme připraveni poskytnout odborné konzultace.

 

Kompletní služba poskytovaná PVK:

Stavba přípojky na klíč – zákazník napíše objednávku a zplnomocní společnost PVK k vyřizování náležitostí k zřízení přípojky. Po provedení všech kroků potřebných k realizaci přípojky je zákazníkovi předána funkční přípojka včetně kompletní dokumentace

Co potřebujete: Aktuální snímek pozemkové mapy a výpis z katastru nemovitostí

 

Dílčí části služeb poskytované PVK:

Zpracování projektové dokumentace – zákazník na základě objednávky získá kompletní projektovou dokumentaci včetně Stanoviska vlastníka technické infrastruktury zastoupeného PVK.

Co potřebujete: Aktuální snímek pozemkové mapy a výpis z katastru nemovitostí

 

Realizace stavby přípojky – pokud již máte zajištěn souhlas vlastníka technické infrastruktury zastoupeného PVK, splněné podmínky 160 odstavec 2 Stavebního zákona, projektovou dokumentaci přípojky a platný územní souhlas, PVK zajistí stavbu přípojky. Realizovaná přípojka bude připravena k užívání.

Co potřebujete: Souhlas vlastníka technické infrastruktury zastoupeného PVK, splněné podmínky §160 odstavec 2 Stavebního zákona, projektovou dokumentaci přípojky a platný územní souhlas.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.