Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Odvádění srážkových vod kanalizací Dlouhodobý srážkový normál    

Dlouhodobý srážkový normál    

Vážení odběratelé,
 
s účinností od 1.4.2014 se vypočítává nově množství srážkových vod odvedených do kanalizace s povinným použitím tzv. srážkového normálu. Dlouhodobý srážkový normál je průměrem určité hodnoty (např. roční srážky) v daném místě nebo oblasti za 30ti letí, v současné době za 30ti letí – 1961 až 1990. Tato hodnota se pak používá 30 let, tedy do roku 2020. Jedná se o normu Světové meteorologické organizace.
 
Faktury budou vystavovány v souladu s účinným zněním vyhlášky, aniž by bylo nutno uzavírat dodatky ke smlouvám.
 
Výpočet je upraven podle § 31 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění poslední změny, vyhlášky č. 48/2014 Sb.
 
Bližší informace můžete získat na webových stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz. 
 

 

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!