Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Odvádění srážkových vod kanalizací Dlouhodobý srážkový normál    

Dlouhodobý srážkový normál    

Vážení odběratelé,
 
s účinností od 1.4.2014 se vypočítává nově množství srážkových vod odvedených do kanalizace s povinným použitím tzv. srážkového normálu. Dlouhodobý srážkový normál je průměrem určité hodnoty (např. roční srážky) v daném místě nebo oblasti za 30ti letí, v současné době za 30ti letí – 1961 až 1990. Tato hodnota se pak používá 30 let, tedy do roku 2020. Jedná se o normu Světové meteorologické organizace.
 
Faktury budou vystavovány v souladu s účinným zněním vyhlášky, aniž by bylo nutno uzavírat dodatky ke smlouvám.
 
Výpočet je upraven podle § 31 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění poslední změny, vyhlášky č. 48/2014 Sb.
 
Bližší informace můžete získat na webových stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz. 
 

 

 

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Poskytování zákresu inženýrských sítí

Pro poskytnutí informace či zákresu vodovodních a kanalizačních sítí ve vámi vymezeném zájmovém území  vyplňte žádost

a informace nebo zákres vám bude zaslán e-mailem.