Úvod Zákazníci Měření spotřeby a odečty Měření množství vody

Měření množství vody

Množství odebrané vody (pitné) je zpravidla určeno podle vodoměru. Množství vody vypuštěné do kanalizace (odpadní) sevětšinou neměří. Předpokládá se, že množství vody, které odběratel z vodovodu odebral, vypustí do kanalizace.

U nemovitostí, ze kterých jsou odváděny srážkové vody kanalizací a slouží k podnikání, jsou součástí smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod i podmínky pro odvádění srážkových vod. Způsob stanovení množství odváděných srážkových vod je dán vyhláškou č. 428/2001 Sb.

Podružný vodoměr / Snížení stočného za množství vody, které nebylo odvedeno do kanalizace

Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace (např. na zalévání zahradní zeleně) a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, lze snížení stočného řešit osazením podružného vodoměru.

Odběratelmůže požádat o osazení podružného vodoměru pro měření spotřebovaného množství vody nevypuštěné do kanalizace. Množství odebrané vody naměřené na podružném vodoměru bude pak podkladem pro výpočet a vyúčtování stočného za vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu z připojené nemovitosti.

 

 

Jak postupovat při žádosti o snížení stočného:

Odběratel požádá PVK o snížení stočného, které nebylo odvedeno do kanalizace - formulář zde

PVK na odběrném místě přešetří a rozhodne, kam bude umístěn podružný vodoměr

Následuje realizace podružného vodoměru

Dodávku a osazení podružného vodoměru provádějí naši zaměstnanci na základě objednávky odběratele na jeho náklady.

Více informací na zákaznické lince 601 274 274 nebo 840 111 112.

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Vyjadřovací portál

Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál

Aktuální kvalita vody